R en W: Oostzijde grote markt/ bouw Forum


10 juni 2010

Raadsvoorstel “Ontwikkeling oostzijde Grote Markt

Zoals bekend is de Partij voor de Dieren tegen de bouw van het Forum. Wij zijn voor een duurzaam gebruik van gebouwen. Er wordt maar gebouwd en gesloopt, soms alleen om de werkgelegenheid en de groei van de economie op peil te houden. Onze natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput en we weten niet meer waar we de rotzooi moeten laten. In dit rijtje past ook het Forum. Een voorbeeld van een prestigeproject dat met name gebouwd wordt om als aanjager te fungeren. Behalve dat de Partij voor de Dieren van mening is dat wij moeten werken aan een maatschappelijk systeem waarin niet werkgelegenheid en winst voorop staan, maar zaken als duurzaamheid, natuurbehoud en welzijn, zijn wij ook niet overtuigd van de aanjagende functie van het Forum.

Wij kunnen ons voorstellen dat het college de Oostwand wil verfraaien. Maar dat kan ook zonder de bouw van het Forum, ook al wil het college ons doen geloven dat private investeerders het zonder het Forum laten afweten. De Partij voor de Dieren gelooft er niks van. Het gaat hier om de Grote Markt in Groningen, het centrale plein van de grootste en levendigste stad van Noord-Nederland. De gevolgen voor ondernemers in de stad zullen in ieder geval de komende tijd niet positief zijn als er weer een bouwput bijkomt. Wij vragen ons af wat hier over vijf jaar nog van is overgebleven. De wijze waarop met de heer Brummer van Sportcentrum Springs is omgesprongen, geeft weinig vertrouwen in een zorgvuldige behandeling van ondernemers en kleine ondernemers.

Ook over de 35 miljoen euro die de gemeente van de provincie hoopt te krijgen, bestaat volstrekt geen zekerheid. De Partij voor de Dieren zou hier een haar onsympathiek gezegde op van toepassing willen verklaren: men moet de huid van de beer niet verkopen voordat deze is geschoten. Provinciale Staten moet dit nog goedkeuren. De Partij voor de Dieren hoopt dat dit bedrag, afkomstig uit de compensatieregeling Zuiderzeelijn, wordt besteed aan openbaar vervoer. Dat scheelt CO² en is een duurzame en sociale investering waar mensen en natuur beter van worden. Goed openbaar vervoer in de provincie zal de ommelanden en de stad verder doen floreren.

Op blz. 8 worden veel positieve dingen gezegd over groen in de stad. Op de Nieuwe Markt aan de Noordzijde zullen zelfs een aantal bomen gehandhaafd worden (!). De Partij voor de Dieren betreurt de kap van iedere boom en is van mening dat gewerkt moet worden aan bouwplannen die bomen laten staan.

Het gegoochel met potjes om de financiering rond te krijgen heeft ons vertrouwen in dit project niet vergroot. Met het Forum wordt het winderig in de stad. De Partij voor de Dieren hoopt dat er voordat het zover is een frisse wind zal opsteken en dat dit plan wordt afgeblazen.

Interessant voor jou

B en V: wijkvernieuwing en dieren; openbaar vervoer

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer