Wabo


2 juni 2010

Raadsvoorstel: Wijziging regelingen voor implementatie WABO

De Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) heeft in principe geen inhoudelijke gevolgen. Het feit dat er nu maar een keer een vergunning hoeft te worden afgegeven, betekent echter ook dat er maar één keer bezwaar kan worden aangemaakt. Dat heeft zijn voordelen, maar kan ook zijn nadelen hebben. Deze zullen in de loop der tijd wel duidelijk worden.
De Wabo integreert een 25tal vergunningen en ontheffingen in één omgevingsvergunning. Bij de termen omgevingsvergunning zullen velen ervan uitgaan dat “natuur” onderdeel uitmaakt van die 25, maar dat is niet het geval. De Natuurbeschermingswet vergunning en de Ffwet ontheffint worden bij de Wabo aangehaakt. Het lijkt alsof dit natuuronderdeel dan pas in een later stadium wordt meegenomen. Het is echter van het grootste belang om het natuuronderdeel in een vroeg stadium in kaart te hebben. Dit zal onder andere verrassingen voorkomen bij verzoeken aan mede-overheden voor een vvgb. Dat geldt ook voor de weigering hiervan en dreigende termijnoverschrijding en dwangsommen die dan boven het hoofd hangen. Wij willen graag weten hoe een zorgvuldige procedure in onze gemeente geborgd kan blijven.

Hetzelfde geldt voor de veranderingen omtrent kapvergunningen. De gemeente Groningen had de inwerkingtreding van de kapvergunning gekoppeld aan de bouwvergunning. Deze koppeling vervalt nu. Ondanks dat het in de Wabo gaat om een integrale aanvraag waarbij verschillende aspecten van de vergunning onder één loket vallen, kunnen er nu twee vergunningen worden aangevraagd die los van elkaar staan. Eéntje voor het kappen van de boom en daarna een omgevingsvergunning voor de bouw van iets. Het is nu, althans in theorie, mogelijk dat een boom gekapt wordt voor iets dat nooit wordt aangevraagd. Wij hopen dat de gemeente opnieuw een constructie zal verzorgen waarbij bomen niet helemaal voor niets gekapt zullen worden. Wij zien benieuwd naar de gewijzigde nota Kapbeleid en hopen op een goede juridische borging.


Interessant voor jou

F en V: Jaarprogramma 2010 gemeentelijke internationale samenwerking - Gasterra

Lees verder

R en W: Oostzijde grote markt/ bouw Forum

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer