F en V: Jaar­pro­gramma 2010 gemeen­te­lijke inter­na­ti­onale samen­werking - Gasterra


2 juni 2010

Commissie Financiën en Veiligheid 2 juni 2010

Terugblik 2009 en Jaaprogramma 2010 gemeentelijke internationale samenwerking (Collegebrief 22 april 2010)

De Partij voor de Dieren is van mening dat werken aan een eerlijke en rechtvaardige wereld een taak van iedereen is en zeker van een overheid, ook als dat een gemeente is. Investeren in internationale vriendschaps en kennisrelaties, juichen wij dan ook toe. Met betrekking tot de "terugblik 2009" en het" jaarprogramma 2010", willen wij opmerken dat digitale informatievoorziening steeds belangrijker wordt en als een prioriteit gezien moet worden, waarvoor middelen beschikbaar moeten worden gesteld. Alles begint met communicatie.

De Partij voor de Dieren is teleurgesteld in het uitwerken van het tweede doel, het bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van democratie, milieu en sociale cohesie in andere gebieden. Alleen het waterzuiveringsproject in San Carlos komt in de richting van aandacht van milieu. Graag zien wij hier voorlichtingsprojecten over het belang van natuur en milieubehoud. Bij dit doel hoort absoluut het doel: behoud van biodiversiteit geprogrammeerd te staan. De afname van de biodiversiteit is een grote bedreiging voor het leven op aarde, omdat het absorptievermogen en de weerstand van ecosystemen met een verdere afname op een rampzalige manier achteruitholt. Het uitstervan van soorten is niet alleen heel erg an sich, maar heeft hierdoor ook ernstige gevolgen voor het milieu en de leefomstandigheden in ontwikkelingslanden, waar mensen vaak erg afhankelijk zijn van schoon water en schone grond, omdat ze leven van de natuur. Behoud van biodiversiteit is dan ook een punt dat absoluut dient te worden opgenomen in het doel: bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van democratie, milieu en sociale cohesie.
Met betrekking tot het onder dit doel genoemde “studentenmobiliteit” op blz. 4 zijn wij benieuwd naar de aard van de onderwijskundige samenwerking op maritiem en offshore gebied die door Gasterra met Moermansk wordt gestimuleerd. Gaat het hier werkelijk om het streven naar werkelijk duurzame energie en natuur- en milieubehoud? De Partij voor de Dieren wil duidelijkheid over het karakter van deze samenwerking. Wij hebben informatie ingewonnen bij een ambtenaar. Moermansk is een stad die van groot belang is vanwege de strategische ligging: het is de enige ijsvrije haven hier en daarom van groot belang voor toekomstige gaswinning in de Siberische gasvelden. Dit is ook de reden dat de gemeente Groningen is meegevraagd voor de handelsdelegatie van EZ en Gasterra naar Moermansk: de bestaande stedenband deed deuren openen. De Partij voor de Dieren staat sceptisch tegenover de combinatie van enerzijds duurzame ontwikkeling van milieu, democratie en sociale cohesie en anderzijds offshore activiteiten zoals gaswinning in de arctische zeeën boven Siberië. De olie- en gaswinning in het Noorden van Rusland in het Jamalgasveld dreigt het milieu en het traditionele leven van de nenet-nomaden ernstig te bedreigen. Het doel: duurzame ontwikkeling van milieu, democratie en sociale cohesie is echt niet gebaat bij de samenwerking tussen Gasterra en Moermansk, ook al probeert Gasterra wat pleisters op de wonden te plakken door iets voor de gemeenschap in Moermansk te doen. Deze ontwikkeling baart ons zorgen en ook de betrokkenheid van de gemeente Groningen hierbij. Past dit bij een stad die duurzame energie zo hoog in haar vaandel heeft?

Verder zouden wij bij de nota “gemeentelijke internationale samenwerking 2008-2010” graag aandacht voor dieren in het algemeen willen, voor de positie van landbouwdieren, huisdieren, zwerfdieren en alle andere dieren. De Partij voor de Dieren vindt het niet meer dan fair dat er binnen internationale samenwerking aandacht is voor dieren, die immers niet voor zichzelf op kunnen komen.

Interessant voor jou

Klachten gemeente Groningen

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer