Klachten gemeente Groningen


2 juni 2010

Jaarverslag 2009 klachten gemeente Groningen

De Partij voor de Dieren denkt dat de gemeente haar dienstverlening zeer serieus neemt en vindt een compliment daarvoor wel op zijn plaats. Er zijn twee zaken in dit jaarverslag waar wij even bij stil willen staan. Dat is ten eerste de kwetsbare groep waar op pag. 19 over wordt gesproken. Veel klachten over de dienst SOZAWE komen van een kwetsbare groep klanten: mensen die bang zijn weer aan het werk te moeten, mensen met psychische klachten, daklozen enz. Deze mensen zijn er niet zo slecht aan toe dat zij min of meer gedwongen van de straat worden gehaald, maar kunnen het leven met al haar eisen vermoedelijk amper aan. Wij maken ons zorgen over deze groep en vragen ons af in hoeverre deze mensen geholpen worden. Heeft SOZAWE contact met andere hulpverleningsinstanties?

Daarnaast kwam bij OCSW een klacht binnen over hondenpoep op een speelveldje. De Partij voor de Dieren realiseert zich dat hondenpoep een belasting kan zijn in een stad, zeker waar het om speelveldjes van kinderen gaat en wij zijn blij dat deze klacht naar het lijkt tot volle tevredenheid is opgelost. Wij zien uit naar de nota Beleid Hondenuitlaten.

Interessant voor jou

B en V: Europapark, bomenkap en beleidskeuzes

Lees verder

F en V: Jaarprogramma 2010 gemeentelijke internationale samenwerking - Gasterra

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer