Bouw Forum en Grote Markt (raads­ver­ga­dering 23-06-2010)


23 juni 2010

Forum

Wij hebben onze ideeën omtrent het forum al vaker uiteengezet. Wij zijn voor aanpak van de Oostzijde, maar tegen de bouw van het Forum. Wat voor ons zwaar weegt, is het aspect van de duurzaamheid. Er wordt maar gebouwd en gesloopt. Onze natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput en we weten niet meer waar we de rotzooi moeten laten. In dit rijtje past ook het Forum. Een voorbeeld van een prestigeproject dat met name gebouwd wordt om als aanjager te fungeren. Behalve dat de Partij voor de Dieren van mening is dat wij moeten werken aan een maatschappelijk systeem waarin niet werkgelegenheid en winst voorop staan, maar zaken als duurzaamheid, natuurbehoud en welzijn, zijn wij ook niet overtuigd van de aanjagende functie van het Forum.

Hierin staan wij niet alleen. In de laatste uitgave van de Cityscoop, het nieuwsbulletin van de Groningen City Club, lazen wij dat het bestuur van deze club een groot verschil van mening heeft met het College van B en W over de toekomstige invulling van het Forum. Volgens voorzitter Bert-Jan Hakvoort zit er veel te weinig commercie in het Forum om het idee een succes te laten worden. In de huidige voorstellen krijg je vooral bibliotheekbezoekers volgens hem. En een bibliotheek, die hebben we al. Daar hoef je geen Forum van te bouwen.

Daarnaast is er de kwestie van de 35 miljoen aan Zuiderzeelijn compensatiegelden die Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen toegezegd hebben voor het forum. De komst van dit bedrag is nog niet zeker, want Provinciale Staten moet dit nog goedkeuren. Maar wat zal er gebeuren met de compensatiegelden nu we een kabinet krijgen met de VVD als grootste partij. Wellicht haalt die de kaasschaaf overal overheen.

Maar ook de PvdA zelf is van mening dat de programmering en de invulling van het Forum niet goed zijn uitgewerkt. Als dat nu maar gebeurt, dan zouden Stadjers er wel enthousiast over worden. Volgens deze PvdA zou het Forum ook een rol kunnen spelen in het aanjakkeren van gemeenschapszin, want daar zou het de maatschappij maar aan ontbreken, gezien de verkiezingsuitslag. De Partij voor de Dieren denkt dat het geld beter besteed kan worden aan buurthuizen en andere projecten ter versterking van de sociale infrastructuur. De Partij voor de Dieren gelooft echter niet in de maakbare samenleving. Helaas is dit een achterhaald ideaal gebleken en we zouden geen miljoenen moeten investeren in een poging de maatschappij naar onze wensen te vormen. Wij denken echter dat Stadjers niet enthousiast over het Forum zijn omdat nuchtere noorderlingen over het algemeen niet zoveel hebben met dit soort prestigeprojecten die niets nieuws bieden. We herhalen het nog maar eens een keer: alle functies, behalve het tentoonstellen van oude archieven, worden al vervuld door andere gebouwen.

Daarom willen wij graag aandacht voor de promotie van Sanda Lenzholzer, universitair docent landschapsarchitectuur in Wageningen. Zij is vorige week gepromoveerd op een onderzoek naar het stedelijk microklimaat van pleinen. Zij deed diepgaand onderzoek naar drie pleinen, waaronder de Grote Markt van Groningen. Uit haar onderzoek blijkt dat het aan de voet van de Martinitoren en bij de straatopeningen aan de Grote markt erg winderig is. Haar oplossing is het plaatsen van bomen. Dat kan, omdat er geen parkeergarage onder het plein is. Door het planten van bomen creëer je windbescherming en schaduwplekken. Dat bomen op het plein de warenmarkt en de kermis belemmeren gaat niet op, kijk maar naar de Lange Voorhout in Den Haag, volgens Lenzholzer het mooiste plein van Nederland. Onder de oude linden vinden daar een kermis, een antiekmarkt en een beeldenexpositie plaats.

Steden worden steeds recreatiever, het is daarom belangrijk pleinen te veraangenamen en dat kan niet beter dan met groen. Plekken waar mensen bijeenkomen zijn parken en velden en dat gebeurt spontaan, zonder overheidsbemoeienis.

De Partij voor de Dieren heeft deze visie, dat er bomen op de Grote Markt moeten komen in plaats nan het Forum, tijdens de verkiezingscampagne al ruimschoots naar voren gebracht. Wij willen dat dan nu ook benadrukken.

Interessant voor jou

B en V: wijkvernieuwing en dieren; openbaar vervoer

Lees verder

Raad: Gemeenterekening 2009

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer