Bijdrage gemeen­teraad over de rekening 2011


30 mei 2012

De Partij voor de Dieren heeft vele complimenten uitgedeeld voor deze rekening. Er zaten mooie dingen in en wij doen het hier helemaal zo slecht nog niet, daar heeft het college gelijk in. De financiële crisis baart iedereen zorgen en dat is begrijpelijk. Zoals wij echter vorige week betoogd hebben, schuiven wij lange termijn problemen liever niet op de korte baan. Ondanks financiële tekorten, willen wij niet verder bezuinigen op ecologisch beheer. De bijensterfte, deze winter is in Groningen 30% van de bijenvolkeren overleden, is een probleem waar iedere overheid verantwoordelijkheid voor moet blijven dragen en het in stand houden van een grote diversiteit aan bloemen draagt een steentje daar aan BIJ.

De activiteiten rondom Hoofdstad van de Smaak vielen goed bij ons in de smaak. Veel nadruk op biologisch voedsel, ook weer goed voor de bij en regionaal voedsel. Wij hadden graag nog wat meer nadruk gewild op U raadt het al, vegetarisch voedsel, omdat vlees eten niet alleen gezonder is voor mensen, bijvoorbeeld in de strijd tegen overgewicht, maar ook veel beter voor de dieren en het milieu en vleesconsumptie leidt tot ontbossing, afname van de biodiversiteit, honger in de wereld en groter tekort aan schoon drinkwater.

Bij het kopje duurzaamheidsactiviteiten zagen wij helaas nog geen aandacht voor de door ons ingediende en door de raad aangenomen motie over een Groningse Meat Free Monday. Wij zien een raadsvoorstel hieromtrent graag zsm tegemoet. Zorgelijk vinden wij het feit dat duurzaamheid nu door de diensten zelf gedragen en gefinancierd moet worden. Wij willen graag een reactie van het college op onze vraag hoe zij Groningen Energieneutraal 2035 denkt te bereiken. Wat zijn verdere concrete stappen, wanneer worden wij hierover geïnformeerd?
Tevreden zijn wij over het grote aantal Groene Daken. Wat wij graag zouden willen, is een integratie van wonen en groen, een manier van bouwen waarbij groen en beton worden geïntegreerd. Hier zijn wel voorbeelden van te bedenken en wij kijken uit naar de nota Ruimtelijke Kwaliteit om ons standpunt in deze duidelijk te maken.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer