Econo­mische agenda 2015-2019


10 september 2014

Werkeloosheid is een probleem, ook in onze stad. Uiteraard zien wij dat ook. De PvdD heeft al vaker gezegd dat economische groei niet de oplossing voor onze huidige crises is. Sterker nog; door de groeiende economie is ons ecologische tekort dit jaar opgelopen tot 37%. Economische groei kan niet zomaar meer, we moeten keuzes gaan maken die ervoor zorgen dat de komende generaties ook nog een fijn leven hebben. Wij willen geen plofeconomie, zoals ons Tweede Kamerlid dat noemt; een economie die zo snel mogelijk groeit, om vervolgens door zijn poten te zakken. We zijn dan ook blij in de economische agenda te lezen, dat er bij voorkeur sprake dient te zijn van duurzame economische ontwikkeling, met onder meer oog voor de volgende generaties. Onder het kopje energie lezen we dat de groene economie en innovatie op gebied van duurzaamheid aandacht dienen te hebben. Complimenten aan het college voor deze beleidskeuzes. Deze lijn zet zich echter niet overal voort in de rest van het document, zoals de achterliggende doelen. Wat ons betreft zou bij ontwikkeling van de economie in onze gemeente duurzaamheid en mededogen voor mens en dier een sleutelfactor moeten zijn. Een straat vol felgekleurde outletstores en Burger Kings heeft een heel ander allure én een heel andere maatschappelijke invloed dan bedrijven die zich richten op duurzame en streekproducten. Dit met oog op wat voor imago we als Stad willen, maar ook wat we überhaupt als samenleving willen. Bovendien werkt de focus op streekproducten dubbel gunstig op de werkgelegenheid in stad regio, omdat je productie en retail beide in de omgeving hebt. Daarom graag enige nadere toelichting van het college over welke plek duurzaamheid nu precies krijgt in ons economische beleid? Op een gegeven moment wordt ook gesteld dat we de grenzen op gaan zoeken om ontwikkeling van bedrijven mogelijk te maken. Dat vinden we een beetje curieus klinken. Hoe moeten wij het grenzen opzoeken opvatten?

Dan een aantrekkelijke stad: iets dat we ook moeten gaan zijn, of in ieder geval nog meer dan nu. Maar wanneer is een stad aantrekkelijk? Dat is per onderneming, per individu verschillend en lijkt ons dan ook moeilijk in te vullen. Een goede dienstverlening en goed OV, zoals ook genoemd, dragen hier wat ons betreft zeker aan bij. Echter de aanpak Ring Zuid niet, zoals wel in het document staat. Dat is vooral bevorderlijk voor mensen die door de stad heen naar elders willen.

De burger krijgt meer kans om eigen initiatieven uit te voeren, in lijn met de resultaten van Let’s Gro. Daar kunnen wij volledig achter staan.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer