Orga­ni­sa­tie­ont­wik­keling


17 september 2014

Dank voorzitter,

na het zien van de stukken en de presentatie valt mij op dat de grootste verandering die gaande is blijkt uit de gepresenteerde cijfers uit de stukken. Binnen vijf tot vijftien jaar gaat 50% procent van de medewerkers van de gemeentelijke organisatie met pensioen. Je kunt wel stellen dit voor een organisatie als een probleem kan worden opgevat gezien zaken als kennisoverdracht en behoud van kwaliteit van de diensten geregeld moeten gaan worden. De OR spreekt hier ook nadrukkelijk over. In de stukken we lezen we dat de gemeente zich zou moeten gaan richten op strategische personeelsplanning.

Nu er veel veranderingen in de organisatie structuur worden doorgevoerd vraag ik me af of het geschetste probleem van deze uitloop wel aangepakt wordt. We zien zaken als een generatiepact, medewerkers dienen zich om te buigen en aan te passen aan een nieuw opgelegde structuur, het is misschien voor te stellen dat al deze veranderingen voor juist de ‚oudere' werknemers wellicht wat moeizamer in te passen zijn. We moeten waakzaam zijn dat deze mensen in de reorganisatie niet ten onder gaan. Meneer van Keulen zei immers zelf in zijn presentatie ‚als je de medewerkers vergeet, dan heb je uiteindelijk geen verandering’.

Interruptie VVD: Dus de PvdD is van mening dat er geen nieuwe jonge instroom moet komen?

Antwoord: De PvdD is zeker van mening dat er nieuwe jonge instroom moet komen, maar dat hoeft niet betekenen dat oudere medewerkers daar het veld voor moeten gaan ruimen. De nadruk zou de komende tijd juist moeten gaan liggen op kennisoverdracht, we zullen moeten gaan kijken hoe we dit verlies aan kennis in de toekomst op gaan vullen.

VVD: Wil je nieuwe mensen laten instromen dan zal daar ruimte voor moeten worden gemaakt door onder andere het generatiepact. Hoe denkt de PvdD dat dan op te kunnen lossen?

Antwoord: Waarom zal daar ruimte voor moeten worden gemaakt dmv het generatiepact? Dit is een probleem dat zich op zeer korte termijn (binnen vijf tot vijftien jaar) op geheel natuurlijke wijze op zal lossen. Oudere mensen gaan namelijk binnen afzienbare tijd met pensioen. Dat moeten we zien op te vangen, door misschien nu juist wel de instroom van jongeren en de uitstroom van ouderen parallel te laten verlopen.

Wethouder van Keulen komt in de beantwoording van de vragen expliciet terug op de ingebrachte Strategische personeelsplanning en zegt dat dit inderdaad een belangrijk issue is en dat de strategische planning hier juist overgaat.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer