Gemeen­te­re­kening Financiën & Veiligheid, 5 juli


5 juli 2017

Programma 10
Goede aanpak woning aanpak woninginbraken heeft zijn vruchten afgeworpen. Persoonlijk aanpak en het goedkoop aanbieden van preventie materiaal zijn zaken die wij ook vaak genoemd hebben.

We zien een flinke toename in het aantal meldingen huiselijk geweld. Mogelijk dat dit aantal is toegenomen omdat ook meldingen van anderen worden meegenomen. Wij zien geen indicatoren over dierenmishandeling. De burgermeester meldde eerder dat dit wel in het protocol is opgenomen en we hebben er vertrouwen in dat dit in de praktijk ook gebeurt.

Voor toezicht in en handhaving in de openbare ruimte zijn we tevreden dat het supporterstraject is opgepakt en in goede banen is geleid en hopen van daaruit op meer verantwoordelijkheid en betrokkenheid van FC Groningen bij het handhaven van veiligheid rondom de wedstrijden. Risico wedstrijden waarvoor een supporterszone in de binnenstad wordt ingericht moet ons inziens in nauw overleg met de clubs in goede banen worden geleid zodat niet politie, ME, paarden en politiehonden hoeven worden ingezet. Gelukkig hebben we hier het afgelopen jaar geen calamiteiten gezien.

Veilig ondernemen. Er wordt ingezet op winkel diefstal, diverse onderzoeken wijzen ook uit dat het sluiten van deuren diefstal kan voorkomen. Via de open raad zijn we bezig met een burgerinitiatief winkeliers te bewegen deuren met name in de winters vanwege energie besparing te sluiten, en een bijkomend voordeel blijkt dat dit diefstal moeilijker maakt. Jammer dat dit ook niet in het onderzoek van het Noorderpoort college is meegenomen.

“Jihadisme” wordt als synoniem gebruikt voor Radicalisering en Terrorisme. Dit behoeft ons inziens wat nuancering want "Jihad" is binnen de Islam een hele brede term: Jihad betekent letterlijk ‘inspanning voor God'. En dat kan betekenen: om als goed gelovige moslim te leven, maar ook: de strijd voeren om de islam te verdedigen. De AIVD doet onderzoek naar dat deel van het jihadisme waarin de verheerlijking van de gewelddadige jihad centraal staat. Wij zouden in verslaggeving dezelfde voetnoot moeten maken. Het gaat in dit geval om terroristen die de Islam misbruiken.

Programma 11
De tevredenheid over het klant contact centrum in in principe goed. Probleem is voornamelijk het niet in een keer kunnen beantwoorden van vragen, dan gaat het fout. Eerder hebben we al gesproken over het niet terugbellen. Onze vraag, zit hier wederom het struikelpunt dat de waardering omlaag gaat, dat mensen niet tijdig terug gebeld worden? Daarnaast hoe kan de informatie voorziening aan de voorkant verbeterd worden dat meer vragen direct beantwoord kunnen worden? Het zou toch op zich geen probleem moeten zijn als er wordt door verbonden met de back office.

Wat vreemd is dat er veel is ingezet op digitale dienstverlening maar dat dan de meettechniek niet op orde is.

Weerstandsvermogen en risico beheersing
We hebben eerder aangegeven dat je bij de berekening van het weerstandsvermogen moet rekenenen met geld dat je in de boeken hebt staan. Het meerekenen van de onbenutte belastingscapiciteit van 6 miljoen is naar ons inziens onjuist. Ook omdat de raad daarover in elke gevel een besluit over zou moeten nemen.

Verbonden Partijen
Betreft Airport Eelde zien we een ontwikkeling dat we straks een verhoogd risico aangaan door extra investeringen. Graag zien we ons terugtrekken uit deze NV of zodanig onze aandeelhouders politie te benutten verdere investeringen tegen te gaan.

Lokale heffingen
Voor hondenbelasting zouden wij graag de vrijstellingsregeling anders zien en daarvoor hebben we een initiatief voorstel ingediend.

Accountants verklaring
Wij betreuren het negatieve verloop in de samenwerking met de nieuwe accountant. De nieuwe accountants verklaring is anders van opzet dan de vorige en we vragen ons af waarom niet tussen de vorige en de nieuwe account een vorm van overdracht was geregeld.

B2 Voorjaarsbrief 2017 (collegebrief 14 juni 2017)
We zouden ook graag zien dat er verdere stappen worden gezet in verduurzaming van woningen. Indien we huizen energie neutraal maken dan zal dat leiden tot lagere woonkosten voor huishoudens. Dit middel kan tevens ingezet worden ter bestrijding van armoede. Betreft deze armoede vinden we het zorgelijk dat nog steeds 1 op de 5 kinderen in Groningen in armoede leven.

Tot slot willen we benadrukken dat in ons streven om in 2035 energieneutraal te worden we niet massale vlees en zuivel consumptie kunnen blijven negeren zoals nu het geval is. We zien graag dat ook burgers moeten stimuleren minder vlees te eten en daarbij duurzaam ondernemerschap op dit vlak nog meer moeten gaan stimuleren.

B2b?Financieel meerjarenbeeld (raadsvoorstel 14 juni 2017)
Er komt een functionaris gegevensbescherming voor 105.000 euro. Is dit niet een erg hoog salaris? Hogere hondenbelasting door indexering oplopend tot 21 duizend euro. We zien graag dat de hondenbelasting niet hoger wordt en indien wel gebeurt dit bedrag gebruikt gaat worden ter dekking van een overeenkomstig doel.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer