Woor­voering extra commissie Financiën & Veiligheid 28 juni


28 juni 2017

B1. Revitalisering Stadhuis (raadsvoorstel 19 juni 2017)
We hebben al eerder geuit dat het voor ons belangrijk is dat het stadhuis vooral duurzamer en toegankelijker wordt. Optie B vinden we mooi, maar we zouden graag zien dat het meer energiezuinig zou worden dan dat er nu wordt genoemd. We kunnen ons aansluiten bij de SP en de andere partijen die meer informatie vroegen en we zijn benieuwd naar de reactie van de wethouder. We kunnen nu nog geen goede keuze maken.

B2. Bed, Bad, Brood (beantwoording schriftelijke vragen 3 mei 2017)
Eigenlijk wil ik beginnen met de fracties van de VVD, Stadspartij en het CDA bedanken voor het agenderen van dit onderwerp. De antwoorden op de bespreekpunten van de partijen onderstrepen namelijk voor ons juist de noodzaak van de Bed Bad en Brood opvang zoals we die hier in Groningen geregeld hebben.

Wij zijn het eens met de woorden van de wethouder en de zekerheid waarmee hij de gestelde vragen beantwoord heeft. Inlia checkt de voorliggende voorzieningen van mensen die bij de Bed, Bad en Brood komen en heeft contact met organisaties als de IND en de DT&V. Mensen worden zelfs door rijksvoorzieningen afgezet bij deze opvang. De Bed, Bad en Brood is de laatste plek waar deze mensen terecht kunnen en daarom is het ook zo ontzettend belangrijk dat dit blijft bestaan wanneer het landelijke beleid niet toereikend is.

Helaas is de realiteit nu dat mensen, juist vanuit de rijksvoorzieningen, op straat belanden. De Bed, Bad en Brood opvang laat de fouten in het huidige beleid zien. Deze opvang geeft mensen alsnog een plek in een voorziening, of alsnog een verblijfsvergunning, terwijl ze alle rijksvoorzieningen al bij langs zijn geweest. Bij een goed, sluitend, asielbeleid zou dit volgens ons niet moeten kunnen en zouden de verschillende situaties opgelost moeten worden zónder dat iemand op straat beland.

Zoals het college aangeeft in de beantwoording van de schriftelijke vragen, gaat het om complexe vreemdelingrechtelijke situaties. Het is zeker niet zo zwart-wit als de fracties van Stadspartij, CDA en VVD schetsen. Door veranderde regelgeving hebben mensen nu bijvoorbeeld geen recht op opvang als ze in bezwaar gaan tegen een afwijzing. Binnen de Bed, Bad en Brood wordt gewerkt aan een oplossing voor hun situatie en krijgen mensen weer de regie over hun leven.
Uit cijfers van een recent onderzoek van Amnesty* naar opvang van mensen zonder verblijfsrecht, blijkt dat mensen die in een 24-uursopvang verblijven zoals onze bed, bad en brood, zich sterker en meer serieus genomen voelen en hierdoor beter kunnen werken aan perspectief. In de BBB zitten 65+'ers en zelfs meerdere mensen van rond de 80 jaar, die anders op straat zouden staan omdat de rijksvoorzieningen tekort schieten. Dit vindt de Partij voor de Dieren onmenselijk.

Wij vinden het volkomen terecht en goed dat het college de informatie van INLIA serieus neemt. Want, zeg nou zelf, is het niet bijzonder dat een kleine voorziening zoveel gedaan krijgt? Ze dichten het gat wat het huidige landelijke beleid heeft veroorzaakt. Ik wil bij deze dan ook de gelegenheid nemen om iedereen bij INLIA te prijzen voor wat ze doen.

Voorkomen dat mensen zonder voorzieningen op straat belanden is iets wat volgens de Partij voor de Dieren vanzelfsprekend zou moeten zijn. Wanneer mensen door landelijk beleid toch op straat komen, staan wij dan ook volledig achter de wethouder om dit gemeentelijk op te lossen. Wij zijn trots op de wethouder en trots op INLIA en we hopen dat Groningen als voorbeeld gebruikt zal worden voor een verbeterd, landelijk beleid.

* https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/05/Def-AMN_17_13_Rapport-Opvang-mensen-zonder-verblijfsrecht_WEB-1.pdf?x18276

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer