Woord­voering Raads­ver­ga­dering 28 juni


28 juni 2017

Interpellatiedebat
Aanvraag interpellatie bemiddeling conflict Paddepoel

De Raad heeft ooit ingestemd met koopzondag met kleine meerderheid voor het centrum en daar waren extra ontheffing bij toegestaan, zoals Paddepoel.

Keuzevrijheid is voor de Partij voor de Dieren een groot goed en zodra dat in gevaar komt moet je optreden. Ik was er ook bij vorig jaar met de handtekeningen actie in Paddepoel en had eigenlijk wel gehoopt dat het nu wel over zou zijn. Nu dat niet blijkt ben ik blij dat het onderwerp opnieuw op de agenda staat en ik kan de initiatiefnemers ook helemaal steunen en dat zal ik ook met de motie doen.

1 Minuut interventies
Vaststelling bestemmingsplan Uitvaartfaciliteit Hoendiep (raadsvoorstel 19-5-2017, 6393068)

Een aantal zaken wil ik toelichten:
Allereerst: de Faciliteit gaat gebouwd worden op door de Suikerunie geschonken grond die bedoeld zou zijn om ecologisch en recreatief te zijn met bestemmingsplan 'groen'. Hier komt nu een wijziging terwijl mensen in de buurt daar iets gekocht hebben met een ander doel voor ogen. Het woongenot en de eventuele verhuurbaarheid neemt hierdoor erg af. We hebben ook de brief van de advocaat gekregen met hoe de bewuste bewoner die hij vertegenwoordigt nu een heel ander uitzicht krijgt vanuit zijn huis. Rouwende mensen ipv kleurrijk groen..

Ook maken de biologische tuinders zich zorgen over de as die uitgestrooid wordt. Ookal zal de gemeente toezien op de wettelijke grenzen, het kan nog steeds vervuilend zijn voor grond en directe omgeving als de wind hevig is.

- Het meest bijzonder punt aan dit verhaal is wat mij betreft het volgende:
Het lijkt een prestige project volgens sommige omwonenden, het college zegt 'dat dat zeker niet iets is om prestige mee te maken, maar dat er behoefte is'. Wij vragen ons werkelijk af waar die behoefte dan ligt. Zeker meegenomen het feit dat er op ongeveer 2 km afstand aan dezelfde kant van stad nu een nieuw crematorium komt, die prima de stad kan bedienen. Het crematorium dat geen vergunning kreeg van de stad omdat er geen plek en geen behoefte zou zijn wordt dus op steenworp afstand binnenkort geopend. Zij bieden zoveel capaciteit dat daarmee de vraag ruimschoots voldaan kan worden en het lijkt dat er nu geen plek meer is voor een 3e.

De vraag waarom er volgens het college nu ineens plek is voor een 3e crematorium, terwijl er een aantal jaren geleden nog niet eens plek leek voor een 2e, lijkt niet beantwoord in de zienswijze. Er lijkt helemaal geen haast te zijn met deze plannen, dus waarom zo snel instemmen?

Zoals ik er nu naar kijk vind ik het een dubieuze zaak en ik roep andere fracties op goed na te denken en vervolgens niet in te stemmen.

De rest is te bekijken via: https://groningen.raadsinformatie.nl/vergadering/329694/gemeenteraad%2028-06-2017

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer