Half­jaar­lijks gesprek Lobby mobi­liteit 21:00 - 22.00


22 september 2022

Halfjaarlijks gesprek Lobby mobiliteit 21:00 - 22.00

Dank voorzitter. Allereerst onze felicitaties voor het binnengeharkte Rijksgeld vanuit het bestuurlijk overleg leefomgeving van eerder dit jaar. 42 miljoen voor de woningbouwgebieden die in ontwikkeling zijn is een erg mooi bedrag. Wel valt op dat Noord-Nederland veel minder financiële ondersteuning krijgt van het Rijk dan in Oost- en Zuid-Nederland: hier gaat het om 5800 per woning, in het oosten om ruim 13.000 per woning, en in het zuiden maar liefst 17.000 per woning. Komt dat omdat de noodzakelijke ingrepen in Noord-Nederland gewoon kleiner waren, of is de lobby vanuit de andere landsdelen gewoon beter gelukt en hadden we hoger moeten inzetten?

Dan over het BO-MIRT. Er is een flink wensenlijstje ingediend door de gemeente: het Hoofdstation, station Suikerzijde, de westelijke ringweg en de Oosterhamrikzone. Moet hier niet een prioritering in aangebracht worden, waar zijn de extra middelen het meest urgent? Voor onze fractie zijn dat beide stations en de westelijke ring, met het Oosterhamriktracé op de laatste plaats.

Tot slot kort over de Lelylijn: het is fijn dat het Rijk met de betrokken partners eindelijk iets op papier heeft gezet. Toch blijft het allemaal nogal tentatief, met veel onderzoeken en een hoog ‘we schuiven de hete brij nog even voor ons uit’ gehalte van het kabinet, terwijl we uit alle eerdere varianten van dit plan nu al weten dat de positieve effecten op bereikbaarheid, duurzame mobiliteit en leefbaarheid groot zijn. Laten we hopen dat de Europese Commissie in december positief adviseert over opname in het TEN-T netwerk, dan zijn we in ieder geval een cruciale stap verder. Mijn fractie kijkt uit naar een glorieuze toekomst waarin het noorden nog steeds bereikbaar is per spoor als Zwolle of Meppel eruit liggen.

Voorzitter, daar laat ik het bij.

Interessant voor jou

Woordvoering: cameratoezicht Gele Loper.

Lees verder

Woordvoering: Noodpakket energiekosten en inflatie

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer