Jonge­ren­huis­vesting


6 februari 2013

Een lastige situatie, met dat woningsplitsen. Hoewel het op zich een goede impuls kan geven aan oude, eerst onbruikbare panden, heeft het ook als nadeel dat het de 15% norm kan omzeilen met als gevolg mogelijke overlast.

Wat positief is om te lezen, is dat het college navraag heeft gedaan bij andere gemeentes die tegen dezelfde situatie aanlopen. Ons inziens hebben zij goede oplossingen om excessen en misbruik te voorkomen. Het lijkt ons een goed idee om straten die nu op slot zijn, op slot te houden, ondanks de toename van adressen door woningsplitsing.

Wat betreft het gebruik van BAG en Volis, blijkt dat de BAG die de Volis moet vervangen, niet voldoende registreert. Er blijven dus twee systemen naast elkaar bestaan? In hoeverre levert dit extra werk op in de administratie?

We zijn benieuwd naar de verdere uitwerking van de plannen om het woningsplitsen in banen te leiden.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer