Onder­zoeks­rapport reken­ka­mer­com­missie


1 oktober 2014

Dank voorzitter en dank voor het uitgebreide onderzoeksrapport van de RKC.

Het is uitgebreid. Wel missen we de uiteenzetting van de verschillende samenwerkingsverbanden en aangebrachte categorieën hierin. Ik sluit me daarom aan bij de eerdere gemaakte opmerkingen dat veel op een hoop is gegooid.

Daar waar de gemeente taken delegeert is het nog steeds van belang dat de raad overgehevelde taken en beleid controleert ofwel toetst of het gewenste resultaat is behaald. Externe partijen kunnen daarin ook een rol vervullen door bijvoorbeeld rapportages aan te leveren in hoeverre zij het beleid ten opzichte van de geleverde subsidies hebben waargemaakt. De PvdA en andere partijen spraken over transparantie van gegevens, daar willen we ons graag bij aansluiten. We moeten kunnen zien wat er gebeurt en gaande is. Als het gaat om partijen die beleid van de gemeente uitvoeren zouden deze rapporten misschien in de jaarrekening / gemeenterekening als bijlage kunnen worden bijgesloten. Voor de PvdD geldt dat we graag willen kunnen toetsen op onder andere een duurzame bedrijfsvoering.

Interruptie R van Gijlswijk. Dus de PvdD wil dit in de jaarrekening?

Antwoord: Je kan hier hard om lachen, maar de dierenambulance is wel bijna failliet aan het gaan. Daarbij … zover ik weet krijgt de DAG geen subsidie maar een onkostenvergoeding die niet toereikend is. Een herevaluatie van een dergelijke samenwerking zou kunnen plaatsvinden als we inderdaad in een document van verantwoording daar gegevens over hebben. Dank, voor het noemen van dit goede voorbeeld.

Nicole Temming: maar wij hebben nog geen antwoord op onze vraag, hoe ziet jullie agenda eruit, gaan jullie dat allemaal lezen?

Antwoord: wij zullen zeker niet de tijd hebben om alles te lezen maar cijfers over de dierenambulance in een jaarrekening zullen zeker niet aan onze aandacht ontsnappen. Waar het om gaat, is transparantie van gegevens, we moeten kunnen controleren op gevoerd beleid en dan moeten cijfers en informatie beschikbaar zijn.

Dan blijft nog over de vraag wat te doen met het controlegat. Het lijkt ons dat indien de RKC om gegevens verzoekt en controle wil uitvoeren dat de RKC daar toe in staat wordt gesteld. Ik ben ook benieuwd naar de vraag die de VVD hierover heeft gesteld, namelijk wat het een en ander inhoudt om dit te kunnen verwezenlijken.

Tot zover.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer