Opvang wilde dieren, duurzame voed­sel­con­sumptie en openbaar vervoer


5 november 2014

Beheer en Verkeer

(ik kan mij op het vlak van ecologisch beheer aansluiten bij de wv van GL en ga daar verder niet op in omwille vd tijd)

Dierenwelzijn

Er gebeuren goede dingen op dat vlak en we zijn blij dat er een apart hoofdstukje hierover in de begroting staat. Ik wil echter wel even stil staan bij het voorkeursbeleid Circussen. Er wordt gesteld dat met de verwachte komst van het landelijk verbod het college het uitvoeren van het voorkeursbeleid niet meer nodig vindt. Hier kunnen wij het niet mee eens zijn en wij vinden dat een minachting van de uitvoering vd aangenomen motie. Je wilt als moderne, vooruitstrevende gemeente toch vooruitlopen op landelijk beleid en niet achteruitlopen? De partijen in het college zijn allemaal tegen het gebruik van wilde dieren in circussen, maar toch willen we hier achteruitlopen ipv vooruitrennen. We hebben hier schriftelijk vragen over gesteld dus daarom wil ik het hier nu bij laten.

Dan weer terug naar Dierenwelzijn in het stuk. Er wordt gesteld dat het college ervoor kiest om onze wettelijke taak uit te voeren. Dit doen ze samen met de Dierenbescherming, de Dierenambulance en hun vrijwilligers. Mijn vraag is dan hoe het zit het met Dierenopvang Groningen? Daar zouden we nog wat over horen. We hebben daar vragen over gesteld samen met Stadspartij en PvdA. Ik heb met de vorige wethouder DWZ en met de huidige hier naar gevraagd en over gepraat. De laatste keer dat ik hier in de raad over begon en een motie wilde indienen kreeg ik antwoord van de wethouder dat hij de volgende dag met de DB zou praten over hoe het geld verdeeld gaat worden.

Je verwacht dan dat er positief antwoord komt maar zover ik weet is dit de 1e keer dat er op teruggekomen wordt en worden wij geconfronteerd met het feit dat de opvang gesloten gaat worden om een bedrag van 10.000.

Het college stelt:

“Onze wettelijke taak om gedurende twee weken voor gevonden huisdieren te zorgen hebben we

uitbesteed aan de Dierenbescherming. Daarnaast ondersteunen we de Dierenambulance, die zorgt

voor het vervoer van gevonden dieren. In de afgelopen jaren hebben we ook de Dierenopvang

ondersteund. Deze houdt zich voornamelijk bezig met het opvangen van wilde dieren; een niet

wettelijke taak.”

Nee, maar de gemeente is wel verantwoordelijk voor het vervoer van gevonden dieren. Als de Dieren Ambulance dat niet doet en er nergens heen gegaan kan worden moet de gemeente het nog steeds zelf doen. Of het wettelijk is of niet. Wij willen toch in deze gemeente een sociale stad zijn voor iedereen?

Hoe ziet de gemeente het dan voor zich als er een ree wordt aangereden binnen onze stadsgrenzen? Wie haalt hem op en waar brengt men hem heen?

Ik weet het antwoord wel, maar wil graag weten waarom Dierenopvang Groningen niet meedoet met de totale subsidie. Ik verwacht uitleg vh college hierop.

Dan wil ik nog even de Complimenten geven voor kattensterilisatie programma en dierproefvrije schoonmaakmiddelen!

Duurzaamheid:

Duurzaamheid is een uitgangspunt in alles wat we doen. Prachtige zin!

Er staan mooie initiatieven in. Lijken allemaal de moeite waard. Wat ons betreft ontbreekt een belangrijke duurzaamheidsmaatregel en het lijkt dat het college nooit haar vingers daar aan wil branden.

Vergeet spaarlampen en elektrische auto’s. Het meeste bereik je door te kijken wat er op je bord ligt.

Lokaal geteeld plantaardig voedsel is zoveel duurzamer dan vlees en we zouden alle klimaatdoelstellingen makkelijk halen als men minder vlees zouden eten.

De veehouderij is wereldwijd een veel grotere oorzaak van de opwarming van de aarde dan alle auto’s, vrachtwagens, vliegtuigen en schepen samen. Eén melkkoe blijkt net zoveel broeikasgas uit te stoten als 4,5 auto’s. Ook de invloed van de veehouderij op waterschaarste en ongelijke verdeling van het voedsel is hierin een issue waar iedereen wat aan kan doen..

Onderzoekers van de VU hebben oplossingen doorgerekend en maken duidelijk hoe eenvoudig de uitstoot van broeikasgassen kan worden teruggedrongen in grote hoeveelheden. Een voorbeeld: wanneer alle Nederlanders zouden besluiten 3 dagen per week geen vlees te eten, zou dat de hoeveelheid broeikasgassen in ons land reduceren op een soortgelijke wijze als wanneer 3 miljoen auto’s van de Nederlandse wegen gehaald zouden worden. Zelfs wanneer Nederlanders slechts 1 dag minder vlees zouden eten, zou dat een groot verschil maken voor het Nederlandse klimaatbeleid. Alle klimaatdoelstellingen van de Nederlandse regering voor particuliere huishoudens zouden er in één klap mee gerealiseerd worden.

Wederom wordt hier geen aandacht aan besteed terwijl het zo makkelijk is. Het is voor veel mensen blijkbaar een te grote stap en wellicht durft het college het niet aan?

Eerder is gebleken dat aangenomen moties omtrent dit onderwerp slecht of niet uitgevoerd werden.

Ik ben niet geheel ontevreden over het hoofdstuk duurzaamheid. Er worden , ik wil het nogmaals zeggen, goede dingen gedaan, maar het lijken kunstgrepen als je kijkt hoe veel makkelijker en beter het voor de wereld zou zijn dit op een andere manier in te steken.

Ik zeg het nogmaals… Een vegetariër in een hummer is duurzamer dan een vleeseter op de fiets.

Speaking of…..In het coalitieakkoord wordt vooral de fiets als belangrijk speerpunt genoemd voor het verkeersbeleid. Hartstikke goed!

Het probleem in Groningen qua onderwerp fietsen lijkt in zekere zin op het onderwerk ‘energiebesparing’ of ‘duurzaamheid.’ Ik zal u uitleggen waarom.

We vinden het allemaal belangrijk, er wordt flink in geïnvesteerd, de doelen klinken allemaal goed, maar toch lijkt het steeds niet genoeg.

Ik wil hier niet negatief klinken, maar spreek alleen de hoop uit dat alle mooie plannen omschreven in de begroting daadwerkelijk genoeg bijdragen aan meer fietsparkeerplaatsen en veiliger fietsroutes en dat het niet zo is dat deze plannen de explosieve groei van de fietsers niet aankan. Dat tegen de tijd dat alles klaar is er weer zoveel meer fietsers zijn dat er alsnog amper plaats is om te parkeren op bepaalde plekken. We hebben het gezien met het Hoofdstation. Zoveel meer fietsenstallingen en nog steeds amper of geen plek in het weekend.

Datzelfde geldt eigenlijk ook een beetje met het OV. Prima plannen en ik hoop ook hierbij dat de plannen op tijd gerealiseerd zijn. Wij willen graag dat het OV gebruik toeneemt en de groei vd voorzieningen moet daar niet op achterlopen.

De PvdD pleit er altijd voor de kosten voor het OV zo laag mogelijk te houden. Dat de kosten op zich omhoog gaan is logisch, maar de tendens neigt naar steeds duurdere ov kosten voor de reiziger, waardoor het onaantrekkelijk wordt om met de trein te reizen. Wij snappen dat dit niet altijd direct door de gemeente bepaald wordt, maar willen toch uitspreken dat daar waar mogelijk zoveel mogelijk subsidie op het OV komt.

Verder nog… dat het college meer wil inzetten op elektrisch vervoer kunnen wij alleen maar toejuichen.

Dan nog Afvalinzameling en –verwerking

Groningen zet in op 8% meer nuttige toepassing in 2015 Uitgangspunt is beter scheiden van het afval door meer bewustwording, betere voorzieningen en inzet van Milieu stewards.

Nog steeds zijn wij van mening dat scheiding bij de consument moet gebeuren en wij lopen o.i. daarin als gemeente zeker niet voorop.

Wij kijken dan ook reikhalzend uit naar het nieuwe afvalbeheer plan en we hopen dat het daar in beter wordt geregeld. We ontkomen er niet aan. Er wordt gesteld dat We burgers via de media, zoals advertenties en filmpjes op internet bewust gaan maken van de mogelijkheden tot preventie en scheiden van afval. Verder ondersteunen we educatieve acties op bijvoorbeeld scholen en stimuleren en ondersteunen we acties door en van burgers en

organisaties (participatie).

Ik wil daar nog over zeggen dat Bewustwording heel belangrijk is, maar faciliteren als vervolg daarop net zo belangrijk is. ……

(geen tijd meer hiervoor gehad) Over Parkeren kan ik kort zijn:

De Specifieke duurzaamheidmaatregelen parkeren vinden we mooi. Ik heb het dan over aanleg, uitbreiding en kwaliteitsverbetering van P+R terreinen, duurzaamheidsmaatregelen in het ontwerp en de inrichting zoals bijvoorbeeld de aanleg van elektrische laadpalen en het toepassen van energiezuinige verlichting. Prachtig!

Maar er blijft er altijd de discrepantie tussen minder auto’s in de stad willen en meer auto’s in de parkeergarage.

De parkeergarages doen het niet zo goed, kunnen we dan stellen dat we geslaagd zijn met het autoluw maken van onze stad?.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer