Ringweg


10 september 2014

Aangaande de moties:

Ik vind het vreemd dat de stuurgroep begrip heeft voor de strekking van de motie ‚Snelheid Hoogkerk’, maar gezien het rijksbeleid geen snelheidsverlaging zal opnemen in het concept TB. Het is toch een concept? Waarom niet gewoon naar de raad luisteren? Dan kan het rijk toch alsnog met goede motivatie nee zeggen?

Inspreker dhr vd Veen spreekt ook over de constatering dat er 80 km ipv 100 gereden mag worden volgens de overheid, daar waar ons voorgehouden is dat daar niet mogelijk was. Hoe zit dat nu precies? Mevr. Jongman noemde ook al goede argumenten hierover waar ik mij bij kan aansluiten. Ook aangezien de fietsverbinding en de bomen kap. 1 op 1 sowieso is in principe verlies want bomen zijn nooit in een keer zo groen als de bomen die gekapt worden. Graag reactie van het college

Dan de luchtkwaliteit en het krantenartikel hierover: Mansveld schrijft dat de lucht in Groningen sowieso schoon is dus het kan wel wat hebben. Maar zoals dhr. Sauer ook schrijft gaat ze alleen uit van berekeningen op papier. Meten wordt pas gedaan als de weg er is. Wat gaan we dan doen als blijkt dat de metingen te grote vervuilingen laten zien? Dan is het nog de vraag of er rekening is gehouden met dat de normen binnenkort worden verzwaard..

De berekening luchtkwaliteit gaat volgens een model dat rekening houdt met snelwegen die in open gebied liggen. Logischerwijs worden de getallen van vervuiling hoger als er bebouwing staat; dan blijft het immers hangen. Dat plus het feit dat er met rekenmodellen ipv metingen wordt gewerkt en Groningen Verdient Beter al aangaf dat die berekeningen ook lagere waarden geven dan de praktijk, is te verwachten dat de norm voor luchtkwaliteit overschreden gaat worden. Er zijn schadeclaims te verwachten van burgers die hier hinder van ondervinden, of ziek worden. Voor wie zijn die claims? Provincie heeft al aangegeven dat zij iig niet verantwoordelijk zijn.

Vervolgens zijn wij geconfronteerd met de plannen om de tunnel smaller te maken. In 1e instantie was ik er niet negatief over, een smallere snelweg is dus minder asfalt en men zal automatisch langzamer gaan rijden. Iets wat wij toe juichen.

Maar men is kennelijk nu al aan het zoeken naar bezuinigingen. Dat zegt wat over de uitvoering van het project en de + variant. Denkt de wethouder dat het nog haalbaar is de plussen erbij te krijgen? Daarnaast lijkt het plan erg onveilig en daar hebben de meeste mensen en ook burgers het nodige over gezegd. Eigenlijk willen we er niet teveel over zeggen want we willen eigenlijk gewoon dat het plan afgeblazen wordt en dit is alleen maar een argument extra.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer