Veiligheid in de wijk


5 november 2014

Dank voorzitter,

Over de volgende punten met betrekking tot veiligheid hebben wij enkele opmerkingen.

Waaks. Hondenbezitters inzetten voor waakzaamheid in de wijk. Goed bedacht, alleen de veiligheid van de honden moet ook worden gewaarborgd. Er is in november al veel vuurwerkoverlast, dit is een punt dat wij betreft veiligheid steeds missen. Daarnaast in het kader van ‚voor wat hoort wat’, zul je moeten zorgen dat gebieden goed toegankelijk zijn voor hondenbezitters. Een groot deel van het Ebbingekwartier kan bijvoorbeeld niet op de door u benoemde wijze ‚bewaakt’ worden.

Het Digitaal opkoop register lijkt een goed initiatief, maar hoe groot zijn de mogelijkheden om buiten dit register nog gestolen goederen te koop aan te bieden? Wordt dit niet een duur ICT project. Is er een nadere invulling op dit plan?

In het kopje overlast wordt dierenoverlast genoemd? Zijn daar ook cijfers over? Als over dierenoverlast gesproken wordt waarom ook niet over dierenveiligheid? Het zijn toch - de eigenaren - die dit soort overlast veroorzaken? In de situatie van een goede omgang met dieren, veroorzaakt een dier geen overlast en hoeft dit naar ons idee niet op deze wijze in de begroting te worden opgenomen. De persoonsgebonden aanpak van overlast heeft overigens onze goedkeuring.

Veilig ondernemen.

Eerder in deze commissie hebben wij onze bezorgdheid geuit over de wildgroei aan camera toezicht op bedrijfsterreinen. De burgemeester heeft destijds geantwoord dat de plaatsing van deze camera’s een aangelegenheid van de bedrijven is aangezien het gaat om privé terreinen. Nu staat planontwikkeling cameratoezicht op bedrijfsterreinen wel uitgebreid als punt in de begroting. Dan nogmaals mijn vraag: hoe is het in deze geregeld betreft de privacy van de burger? Waar staan deze camera’s op gericht? Is dit trouwens niet een zaak die de bedrijven zelf kunnen regelen?

Aanpak jeugd overlast vanuit sociale controle is een goede zaak. Mogelijk liggen hier kansen voor de sociale wijkteams. Wij denken ook, mensen aanspreken vanuit de eigen sociale omgeving kan helpen.

Betreft aardbevingen hopen wij dat het college (waar ze nu een begin mee heeft gemaakt) zich verder inzet op een landelijke lobby voor energietransitie.

Tot slot.

Bij Fysieke veiligheid is te lezen:

Fysieke veiligheid omvat het voorkomen en beperken van risico’s van ongevallen, branden en rampen, incidenten waarbij mensen gewond kunnen raken of kunnen overlijden of waarbij (grote) schade ontstaat.

Dieren zijn ook inwoners van deze gemeente, ze kunnen net als mensen pijn en angst ervaren en zijn net zo vatbaar als mensen voor rampen. Dit gaat en geldt dus zeker ook voor dieren - we hebben een plicht ook voor hun veiligheid te zorgen. Kan deze zin zo aangepast worden en daar dieren aan toegevoegd worden of moeten we hier een amendement voor indienen?

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer