Voort­gangs­rap­portage 2012


6 februari 2013

Over het algemeen lopen we goed op schema en dat is alvast een goede zaak. Wel nog een paar vragen / opmerkingen.

Is de financiële winst bij de vve subsidiesystematiek behaald vanwege minder subsidieverstrekking, of vanwege efficiency binnen de subsidieverstrekking? Deze vraag even vanwege het belang van vve bij onder andere vroegsignalering van problemen bij kinderen.

Per 10 oktober gestopt met betaalde alfabetisering van vrijwillige inburgeraars, dat betreuren wij.

Tot slot complimenten voor het beter toegankelijk maken van het zorgloket.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer