Vorming Shared Service Center


5 december 2013

Eén van de adviezen van KPMG is de volgende:
“Wij adviseren de Gemeente Groningen als onderdeel van de P&C-cyclus de realisatie van de besparingsdoelstelling voor het SSC blijvend te monitoren.“ Ambtelijke navraag heeft me vandaag al weer veel geleerd, onder andere dat de financiële planning op dit moment goed verloopt en dat die bezuiniging van 80 fte gehaald gaat worden. Er moeten nog ongeveer 55 mensen herplaatst worden, bijv. bij andere gemeentes of bij de nieuw te vormen Veiligheidsregio. Zal er geen sprake zijn van gedwongen ontslagen als deze mensen niet allemaal geplaatst kunnen worden? En is het niet zo dat er als plaatsing niet makkelijk lukt, de bezuinigingstaakstelling van het SSC wel lukt, maar elders binnen de gemeente nieuwe kosten moeten worden gemaakt?

Ook gezien de andere adviezen, bijvoorbeeld de vakdirecteuren te laten ondersteunen door een proces- en kwaliteltsmanager, die extra kwaliteitscontroles uitvoert op nakoming van de
afspraken. Dat kost vast weer extra geld, in hoeverre is hier binnen de begroting geld voor gereserveerd, kan het college hier iets over zeggen?

Een geïnventariseerd aandachtspunt door KPMG betreft “het ontbreken van de beschrijving van de toekomstige taakverdeling binnen het SSC”. Dat klinkt nogal verbazingwekkend, dat zou toch allemaal uitgewerkt moeten zijn?

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer