Winkel­straat­ma­na­gement en zondag­open­stelling


16 januari 2013

Winkelstraatmanagement

We hebben in stad Groningen mooie verbeteringen gezien door winkelstraatmanagement, vooral in het Ebbingerkwartier. Is dit succes te danken aan het veranderen van de bestemming van de panden naar dienstverlening? Toch geven veel winkelpanden en straten nog een troosteloze blik. Een straat waar ik geregeld doorheen fiets is de oude kijk in het jat. Ik zie steeds meer borden met te huur verschijnen. Misschien zijn dezelfde doelen niet nodig maar wel een verschuiving van de doelgebieden?

Deel van budget naar promotie en marketing? Is dit de oorzaak van de leegstroom? Wat ons betreft aandacht meer op aantrekkelijk maken en vullen de panden van de straat dan volgt het publiek vanzelf.

Zondag openstelling

Voor de Partij voor de Dieren is het onderwerp verruiming van koopzondagen in Groningen steeds weer een wikken en wegen tussen het belang van enerzijds de kleine ondernemers en de overmatige consumptiemaatschappij en anderzijds de vrijheid van mensen om te bepalen wanneer en waar zij hun inkopen doen. We zijn voorstander van duurzaamheid en daarom tegenstander van de 24–uurs economie. We zijn ook voorstander van een strikte scheiding van kerk en staat en van maximale keuzevrijheid van burgers en ondernemers. Op basis van deze argumenten zijn we de vorige keer akkoord gegaan met verruiming. Echter is voor de Partij voor de Dieren de verruiming voldoende. We kiezen dan ook keuze 1.


Voortgangsrapportage 2012

Er zijn minder fouten in de salarisverwerking. Kan dit niet foutloos gezien het gaat om fouten die tegen wet en regelgeving in gaan?

Zorgelijk om te lezen dat stijging van de klanten in schuldregeling en budgetbeheer met de huidige formatie niet gehanteerd kan worden. Worden hier maartregelen voor getroffen?

Milieuscan horeca langere looptijd dan gepland? Waardoor komt dit en wanneer krijgen we de resultaten?

Aansluiten GL vraag afhandelingstermijn.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer