Woord­voering Begroting Ruimte & Wonen


1 november 2017

Groningen is en blijft in grote lijnen een aantrekkelijke stad om in te wonen. We zijn daarbij erg blij te zien dat duurzaamheid als leidend principe steeds belangrijker wordt voor de economische ontwikkeling van Groningen. En ook dat nieuwe en bestaande woningen steeds meer voorzien worden van duurzame systemen waarbij het energiegebruik drastisch wordt gereduceerd en woningen ook meer levensloopbestendig zijn. Heel goed.

Verder zien we dat er steeds meer initiatieven vanuit de wijken ontstaan en dat buurtbewoners, ondernemers en instellingen in de wijk en tal van andere partijen in de gemeente als gelijkwaardige samenwerkingspartners bij die ontwikkeling gezien worden. Daar zijn we enthousiast over.

Wat betreft het energieneutraal bouwen of wonen; We blijven benadrukken dat het wat ons betreft net zo belangrijk is om, waar mogelijk, bestaande bouw zo energieneutraal mogelijk te maken dan om te focussen op het bouwen van duurzame nieuwe woningen. Wij steken hier liever op in dan op het afbreken van bestaande bouw en daarvoor in de plaats wat nieuws neer te zetten. Er is ontzettend veel oudbouw in de stad en dat geeft de stad volgens ons juist zijn charme.

Dit neemt niet weg dat deze gebouwen vaak niet zo energiezuinig zijn en wij zouden graag zien dat wij als gemeente voorop lopen met het energie neutraal maken, al was het alleen maar om de aardgasproblematiek te verminderen. Immers, hoe eerder we aardgas onafhankelijk kunnen worden hoe beter en hoe eerder we daarmee aan de rest van de wereld kunnen laten zien dat het snel afgelopen moet maar ook kan zijn met het leegpompen van onze aardgasvelden. We zijn dan ook blij dat de afgelopen jaren, samen met de woningcorporaties al een goede start met energiebesparing in bestaande bouw is gemaakt en dat voor particuliere woningen het concept ‘Groningen woont SLIM’ is ontwikkeld.

Onder het Deelprogramma Jongerenhuisvesting zien we op de tabel een stijging van tevredenheid aangaande woonkwaliteit. Zowel bij internationale als bij NL studenten is dit een stijging van ongeveer 10% dat is heel goed. Maar toch blijft er ook een groot getal: 30% van de internationale jongeren NIET tevreden! En dat is best hoog. Stel je eens een winkel voor waar aan klanten wordt gevraagd hoe tevreden ze zijn. 70% tevredenheid is dan erg laag. Hoe kijkt het college hier tegen aan?

In het Deelprogramma Wonen en zorg wordt o.a. genoemd dat ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig dienen te blijven wonen, het liefst in hun eigen woning of een geschikte woning in de buurt. Dit omdat een groot deel van de verzorgingshuizen is gesloten en daardoor oudere mensen met een beperking ook langer zelfstandig zullen blijven wonen. Dit betekent dat de bestaande woning aangepast moet worden of dat ouderen een andere geschikte woning kiezen. Steeds meer ouderen willen wel verhuizen en willen naar andere vormen van wonen. Verder willen bijvoorbeeld mantelzorgers ondersteuning in het wonen. Voor ons idee zijn tiny houses hier ook een geschikte optie voor. En ook wij zouden graag zien dat we voor tiny houses uberhaupt een mogelijkheid wordt gevonden om deze te realiseren.

Nu de gemeente zelf verantwoordelijk is voor de juiste vorm van wonen en zorg, vragen wij ons af of de gemeente ook gedacht heeft aan bijvoorbeeld Tiny houses als mantelzorg mogelijkheden. Iemand met een beetje tuin zou wellicht de mogelijkheid moeten hebben er een tiny house voor een van zijn ouders in de tuin te kunnen neerzetten. Natuurlijk volgen wij de huidige ontwikkelingen aangaande het door GroenLinks en ons ingediende en aangenomen initiatiefvoorstel hieromtrent, maar we zijn wel benieuwd hoe het college hier tegen aan kijkt?

Dan nog afsluitend
Als studenten en Stadjers meer met elkaar in contact komen, ontstaat meer begrip voor elkaar en durven ze elkaar eerder aan te spreken op bijvoorbeeld overlast. Hierdoor verandert de beeldvorming en heeft dit een positief effect op de manier waarop studenten en Stadjers samenleven. Wij vinden het goed dat het college, om dit contact te bevorderen, in gaat zetten op de Wijkinzet door Jongeren en Studenten.

Dat studenten als onderdeel van hun onderwijsprogramma studiepunten kunnen krijgen als ze met concrete vragen en opdrachten van burgers en professionals aan de slag gaan is een mooi gegeven en we hopen dat hogescholen en universiteiten hier aan mee werken.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer