Woord­voering Begroting Werk & Inkomen


1 november 2017

Ook wij willen een gemeente waar iedereen kan meedoen en waar niemand onder het bestaansminimum hoeft te komen. We steunen de acties gericht op vertrouwen en een positieve benadering. Maar zijn het niet eens wanneer mensen worden benaderd op dwingende wijze en wanneer sancties worden opgelegd. We waren juist zo trots dat Groningen in dit opzicht anders was dan andere gemeenten en dat we bijvoorbeeld werken met mobility mentoring. Net zoals het PvdA vinden we het mooi dat het college de mogelijkheden van de basisbaan wil bekijken.

Tussen de cursussen die nieuwe Groningers moeten volgen en het vinden van een baan bestaat nog een groot gat. Werkervaringsplekken geven de mogelijkheid om de Nederlandse taal te oefenen én te wennen aan werken in Nederland. Er schieten steeds meer mooie, maatschappelijke initiatieven uit de grond die mensen met elkaar in contact brengen en aan ervaring helpen. Zo ook te zien tijdens Let's Gro. Wij juichen deze initiatieven toe en we zien graag dat de gemeente deze initiatieven ondersteunt.

Inkomen en armoedeverlichting
In dit stuk van de begroting staat bij 'bewoners die moeite hebben met het rondkomen van het huishoudinkomen' 9% in 2016 en dat we dat in 2018 'stabiel' willen houden. Wij zouden hier liever een daling zien? Waarom kiest het college ervoor om op dezez, en veel andere plekken in de begroting, stabiel te zetten?

Handhaving
We vinden het goed om te lezen dat met bij de handhavingsonderzoeken die uitgevoerd worden, wordt samengewerkt met Wij-teams. Want wanneer iemand afspraken niet nakomt, brieven niet meer leest en de deur niet meer opendoet – is het geven van een boete een schop na en is het beter om te kijken wat er aan de hand is met iemand!

Goed dat er wordt ingespeeld op dreigende schulden bij jongeren met euro coaches en meer preventieve aanpakken. Ook bij andere huishoudens is het belangrijk om actief schulden te voorkomen, zodat hiermee ook huisuitzettingen voorkomen kunnen worden.

Economie en werkgelegenheid
Ik was zelf aanwezig bij de presentatie van Marketing Groningen, dus ik heb gezien hoe mooi deze plannen zijn om Groningen op de kaart te zetten – zowel nationaal als internationaal.

Groningen als kennis- innovatiestad
Ook dit jaar wordt er weer ingezet op het bevorderen van meer werkgelegenheid. Na mijn studie zag ik ook veel van mijn medestudenten vertrekken uit Groningen, erg jammer! Mooi dat het college er nu meer op in zet om studenten te binden aan onze stad. Door jongeren hier te houden denken we dat ook innovatie een boost krijgt in onze stad.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer