Woord­voering Beheer & Verkeer 12 april


12 april 2017

B1. Voorgenomen wijziging Dienstregeling bus per september 2017 (collegebrief 9 maart 2017)
Aangesloten bij VVD, met uitzondering van het gedeelte dat de stad ook voor auto’s goed beschikbaar moet zijn.

B2 Pilot Alternatief vervoer West (raadsvoorstel 24 maart 2017)
Dank aan de insprekers.
In principe zijn wij voorstander van het elektrische busje. Maar we delen ook wel de zorgen van dhr De Vos en we nemen zijn vragen dan ook graag over. En voor de rest kan ik me aansluiten bij de Christenunie. Misschien zijn extra fietstaxi’s goed idee.

B3 Reframe, Towards a Regional Foodframe, een interreg Vb project (collegebrief 24 maart 2017)
De tijd is gekomen om voedsel het onderwerp van gesprek te laten zijn. Hiermee eindigt de film ‘het verhaal van voedsel’ en hiermee begin ik graag mijn woordvoering. Want het is zo, de tijd ís gekomen om voedsel het onderwerp van gesprek te laten zijn, omdat we ook niet anders kunnen, we bevinden om op de rand van wat nog mogelijk is qua voedsel en qua uitputting van bronnen. Ik ga hier verderop verder op in.

Laat ik bij voorbaat benoemen dat wij het waarderen dat dit college relatief veel aandacht besteed aan voedsel en aan duurzaamheid in dit kader. Er worden goede stappen gezet.

En als er iets belangrijk is in ons leven, dan is het ons voedsel wel. Het is immers min of meer de basis van ons bestaan. Voor de Partij voor de Dieren is voedsel naast een primaire behoefte zoals u weet ook een belangrijk ethisch onderwerp van gesprek en we zijn dan ook blij dit onderwerp vandaag te mogen bespreken. Zo wordt er toch al een beetje een podium aan het onderwerp voedsel geboden om even in termen van de film te blijven.

Al eerder spraken we in dit kader over lokale producten en de meerwaarde ervan op verschillende vlakken. En als je dan beseft dat er maar een heel klein deel van onze producten ook hier geconsumeerd wordt, dan weet je ook gelijk dat het overgrote deel, er wordt zelfs gesproken over 90%, de grens over gaat met alle iig milieubelastende gevolgen van dien,. Natuurlijk is het goed dat onze producten in trek zijn bij anderen, maar aan alle logistiek rondom voedsel kleven wat dat betreft toch meer na- dan voordelen.

Om die reden zijn wij natuurlijk enthousiast over het Reframe-project waarin regionale voedselketens worden hersteld en zelfs worden gecreeerd.

In de brief worden belangrijke punten genoemd die de meerwaarde aangeven van de regionale voedselketen, bijvoorbeeld werkgelegenheid en duurzaamheid. In dit kader wordt als voorbeeld, het onderwerp varkensvlees besproken. En u ziet het al aankomen, hierbij gaat de Partij voor de Dieren al schrap staan: Hoewel het nu een voorbeeld betrof, kan ik het niet nalaten hier toch iets over te zeggen;
Hoewel wij, het zal u verrassen, niet voor het eten van vlees zijn, zijn wij ook weer niet zulke naieve idealisten die werkelijk verwachten dat iedereen vanaf morgen het vlees zal laten staan. Voorlopig, (met de nadruk op voorlopig) eten mensen nog vlees en is de vleesbranche helaas een branche waar ontzettend veel transport mee gemoeid is.

Deze keten kan en moet korter. Dat scheelt dierenleed, milieuschade en is duurzamer. Dat is ook de opinie binnen het Reframe project. Tot zover goed. Maar, hebben we niet een poosje geleden al, in het kader van energieneutraal 2035 besproken dat het juist het vlees is dat totaal niet duurzaam is? Dus hoewel het nu slechts een voorbeeld betrof, is dit voorbeeld dan juist niet handig gekozen in deze context. Dat wilden we toch even meegeven.

Dan ga ik tot slot nog even in op een aantal punten uit de film. Waarbij wij bij voorbaat al moeten zeggen dat wij het een geweldig streven vinden van de makers van de film om het bewustzijn rondom voedsel bij een brede doelgroep te vergroten.

De film geeft aan dat het eten van gezonder voedsel duurder is dan ongezond voedsel, en dat is helaas echt zo; biologisch is duurder dan kiloknallers, en de film stelt voor dit om te draaien. Natuurlijk doe je dit niet zo één twee drie, maar wij staan dit voorstel bij voorbaat al toe te juichen.

De film bevestigt: Er is iets mis met ons consumentenpatroon. Als iedereen zo eet als wij, hebben we simpelweg een extra planeet erbij nodig. Dat kan natuurlijk niet, maar er wordt wel gesteld dat we anders moeten gaan eten, ook om de klimaatverandering tegen te gaan; o.a. minder voedselkilometers, meer met de seizoenen mee-eten, maar vooral, zo wordt er zelfs gezegd, minder vlees! Muziek in de oren van de Partij voor de Dieren en geweldig om nu eens niet een eenzame roepende in de woestijn te zijn.

Daarmee past, afsluitend, het idee ook niet van meerdere, zij het lokale, slagerijen. Wij zijn voor lokaal en duurzaam, maar kunnen niet voor meer slagers in de regio zijn. En zoals gezegd, dit strookt dus ook niet met de uitgebrachte film.

B4 Groencompensatieregeling (collegebrief 31-3-2017)
Dank aan de inspreekster en we nemen haar zorgen graag over.

De meerwaarde van groen afkomstig uit Groene Pepers:
- groen zuivert de lucht van uitlaatgassen en fijnstof;
- groen tempert de gevolgen van klimaatopwarming in de stad door schaduw, verdamping en verkoeling;
- het gaat het broeikasprobleem daadwerkelijk tegen door CO2 aan de atmosfeer te onttrekken;
- groen is een bron van rust, stilte en ontspanning;
- en groen fungeert als buffer voor de waterhuishouding

Als je dit zo op je in laat werken en bedenkt dat groen ook nog eens van onschatbare waarde is voor verschillende dieren en insecten zou behoud en uitbreiding van groenstructuur het doel moeten zijn,

Het college heeft als ambitie om gevelde bomen 1 op 1 te compenseren. Natuurlijk zouden wij willen dat dit niet nodig is, dat er uberhaupt minder kap nodig is omdat compensatie toch nog altijd waardeverlies betekent.. Echter lezen we nu dat dit, de 1 op 1 compensatie zelfs niet lukt. En dat is natuurlijk flink beroerd.

Er wordt dan nu besloten de groencompensatieregeling te wijzigen. Er wordt o.a. toegevoegd dat er herplant wordt in de directe omgeving. Of anders een financiele compensatie. En dat klinkt in principe goed. Beter dan dat het eerst was. Maar daarmee ga je wel voorbij aan het punt, dat er uberhaupt gekapt is.

En de reden van kappen heeft vaak te maken met nieuwbouw of de aanleg van nieuwe wegen. En ook daarom zou wat ons betreft Hergebruik en renovatie van bestaande bebouwing prioriteit moeten hebben boven nieuwbouw. Immers: Hoe minder nieuwbouwprojecten, hoe minder noodzaak voor kappen van houtopstanden.

Wij hebben ambtelijk nagevraagd, maar kunnen er geen antwoord op krijgen; het blijkt niet duidelijk te krijgen hoeveel groen er is in de gemeente en hoeveel co2 er niet wordt gezuiverd door betreffende bomen te kappen. Hier bestaan echter berekeningen voor (de bomenridders hebben dit bijvoorbeeld) en wij zouden het waarderen, dat bij een stuk als deze, deze gegevens ook bekend zouden worden gemaakt.

Nog een laatste opmerking: Zijn er ook plannen voor een evaluatie? Wij zouden voorstander zijn van een evaluatie van een verandering in dit systeem over een jaar, met de mogelijkheid om het dan bij te stellen als er ongewenste dingen zijn gebeurd, of als de balans niet positief is. Er staat nu wel: jaarlijks geinformeerd, maar dat lijkt ons niet doeltreffend genoeg. Graag een reactie van de wethouder.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer