Woord­voering Financiën & Veiligheid 5 april


5 april 2017

B1 Discussienotitie weerstandsvermogen (collegebrief 16 februari 2017)
Het ratio van het weerstandsvermogen als belangrijkste variabele nemen voor de berekening van het weerstandsvermogen. Dan neem je alle beschikbare middelen mee om tegenvallers op te vangen en hoeft niet specifiek de AER een bodem te hebben van 20 miljoen.
Samenvoegen van de verschillende bestemmingsreserves: Als je potjes bedoelt voor specifieke risico’s samenvoegt gaan die potjes dan niet van elkaar snoepen? De wethouder meldde 2 november “Het gaat erom dat het geld beschikbaar is wanneer nodig. Het is nuttiger te spreken over het harde deel van het weerstandsvermogen dan alleen over de AER”.

B2 Wijkcommunicatie 2.0: betere communicatie met wijken (collegebrief 2 maart 2017)
Bij bekendmaking op postcode zouden we ook graag andere communicatie zijn dan alleen via een app. Bekendmakingen kunnen ook in een specifieke vorm getoond worden op social media en of wijkkranten. Bijvoorbeeld dat duidelijk aan iedereen - ook de mensen die geen app hebben - een een wijk bomen gekapt gaan worden en bijvoorbeeld ook vanwege welke redenen.

Bij het volgen van het eigen dossier bij zaakgericht werken wordt gezegd dat de informatie behoefte leidend is. Onze vraag is, hoe inventariseer je deze informatie behoefte? Hoe autoriseer je een wijk om verschillende dossiers in te mogen zien?

Aanwezig zijn op social media, luisteren en ook buurtgroepen op internet en social media dragen bij aan een goede communicatie. Helaas zijn er nog niet veel van die groepen of zijn ze er wel maar kunnen ze wellicht meer zichtbaar gemaakt worden.

Ook de gemeentelijke website zou op haar home pagina meer aantrekkelijk kunnen zijn. Lokaal nieuws direct zichtbaar presenteren. Betreft het gebruiken van open data en het maken van apps zouden er mogelijkheden kunnen zijn voor startups. Laten we eerlijk zijn, er zijn al veel software bedrijven die deze software ook kunnen maken en een startup zal meest waarschijnlijk nooit een broodwinning kunnen halen uit de ontwikkeling van een buurtapp.
Het meest belangrijk is natuurijk persoonlijke contact. Het inventariseren van verhalen in de wijk is daar een prachtig voorbeeld van.

B3 Ontwikkelingen supportersproject (collegebrief 8 maart 2017)
We kunnen begrijpen dat in een dergelijk project je niet elk dubbeltje aan een doel kan koppelen. Mogelijk is wel zeker het supportersproject nuttig maar vragen we af of hierin FC Groningen een grotere inzet kan krijgen.

B4 Regulering evenementen in gebouwen (collegebrief 16 maart 2017)
Nabij de zomer krijgen wij een voorstel voor een aanpassing van de APV betreft regulering vechtsport gala’s, kinky feesten en urban dance parties.

Wij vinden belangrijk dat er ruimte en vrijheid is deze evenementen te organiseren en hier zeg ik het al, we zien deze dan ook als evenementen. Dus graag zien we ze via de APV daaronder geplaatst, en wordt daarbij gestreefd naar kostendekkendheid en is opgenomen dat per specifiek evenement maatwerk afspraken worden gemaakt.

Tot slot vinden wij belangrijk dat de last van evenementen gespreid over de stad plaatsvindt. Dat kan inhouden dat - indien geluidsoverlast en ander overlast een rol speelt- in de APV opgenomen is dat het aantal evenementen (in een zekere categorie) op een zelfde lokatie aan een maximum gebonden is.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer