Woord­voering Beheer & Verkeer 17 mei


17 mei 2017

Rondvraag:
In het Dagblad van het Noorden van 9 mei lazen we dat de Vleermuiswerkgroep en de Natuur en milieufederatie Groningen zich ernstige zorgen maken om de compensatie bij de werkzaamheden voor de Zuidelijke Ringweg. De volgende punten van zorg worden in het artikel genoemd:
– Bij de Julianavijver is te laat begonnen met het compenseren van te kappen bomen en het gras te laat gezaaid. Er zijn hier geen vleermuizen meer gezien sinds de rioolwerkzaamheden.
– Het scherm bij de Helperzoomvijver, wat beschutting voor vleermuizen moet bieden is niet toereikend. Er zijn geen watervleermuizen meer gezien.

– Herkent het college de zorgpunten uit het artikel?
– Hoe gaat het college deze punten op dit moment oplossen en ook bij de verdere ontwikkeling voorkomen dat dit soort zaken rondom de compensatie nogmaals verkeerd gaan?

A Lidmaatschap Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie (raadsvoorstel 6 april 2017)
Super dat gemeente Groningen zich verbindt aan het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie. Het convenant stelt onder anderen als doel om in 2030 tenminste 40% minder co2 uitstoot te bewerkstelligen. Natuurlijk juichen wij alles toe wat dit convenant voorstelt. Maar.. we missen misschien wel het meest belangrijke punt, namelijk het effect van de bio-industrie op ons klimaat. Er wordt in de verschillende stukken gesproken over verschillende oorzaken van co2 uitstoot, maar we lezen niks over de grote uitstoot door de vee industrie en dit vinden we erg jammer. Maar, omdat onze burgemeester dit vaak genoeg van ons hoor hopen we dan ook van harte dat hij dit aan de kaak stelt wanneer we, na ondertekening van dit convenant, tot dit Europese netwerk behoren.

B2 Gresco, integrale aanpak 24 gebouwen (raadsvoorstel 7 april 2017)
We kunnen ons eigenlijk aansluiten bij de SP en D66. Met Gresco wil de gemeente haar gebouwen verduurzamen en het goede voorbeeld geven aan onze stad met betrekking tot duurzaamheid. Heel goed dat de grootverbruikers aangepast worden door ze te verduurzamen en naar betere labels te brengen. We vinden het belangrijk dat er grote stappen worden gemaakt, dus dan nu ook nu 24 gebouwen en niet minder. Het liefst hadden we gezien dat er nu méér gebouwen aan werden gepakt!

B1 Concept-locatieprofiel Suikerfabriekterrein (collegebrief 6 april 2017)
Zoals al vaker aangegeven vinden wij dit terrein een voorbeeld van hoe mooi projecten samen kunnen komen. Hier wordt in Groningen een plek gecreëerd waar creatievelingen hun ei kwijt kunnen, waar je lekker kan eten in de Wolkenfabriek en waar je óók uit je dak kan gaan bij bijvoorbeeld een Paradigm festival.

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat er overlast wordt ervaren door evenementen op dit mooie terrein en dat de geluidsnorm niet wordt overtreden. Hierin kan de communicatie met omwonenden een grote rol spelen, het lijkt ons goed dat omwonenden bij festivals weten tot hoe laat de muziek buiten doorgaat bijvoorbeeld. Goed dat de gemeente snel heeft gehandeld tijdens het festival en deze ervaringen meeneemt bij de volgende keer.

B3 Planstudie Paddepoelsterbrug (collegebrief 13 april 2017)
Wij sluiten ons aan bij GroenLinks, met name bij de vragen over hoe er met het omliggende groen wordt omgegaan.

B4 Evaluatie aanbesteding Fietsbeheer (collegebrief 29 maart 2017)
Geen woordvoering.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer