Woord­voering Beheer & Verkeer 24 mei


24 mei 2017

B1 Fietspad Park Selwerd
We hebben het vandaag in deze vergadering over meerdere punten waar het gaat om fietspaden. En de Partij voor de Dieren is groot voorstander van het gebruik van de fiets. Het is gezond, goedkoop en milieuvriendelijk. Maar wat als het de fietser mooier wordt gemaakt en dit ten koste moet gaan van de aanwezige bomen? Dat is een lastig punt. Wij zien het logischerwijs liever en goed voor de fietser en goed voor de bomen. Maar voor de route door het park moeten nu 28 bomen worden gekapt, en dat is natuurlijk niet te best. Het plan staat echter vol met mooie plannen en alternatieven over laanstructuren en veel groen.

Wij waarderen het enorm dat de ecologie wordt verbeterd en dat er sowieso meer groen komt, een vlindertuin en een faunastrook, allemaal stuk voor stuk erg goede zaken maar Dat wij sowieso geen voorstander zijn van een fietspad door het park moge inmiddels duidelijk zijn, in november vorig jaar hebben we hier immers nog uitgebreid over gesproken.

Terug naar dit plan: Wel worden 35 bomen terug geplant. En dat lijkt mooi, 7 bomen extra, maar feit blijft dat er gezonde volwassen bomen worden gekapt. En daar kunnen wij geen voorstander van zijn. Ook maken we ons zorgen over de aanwezige vleermuizen en mogelijke verblijfplaatsen. In de brief staat duidelijk beschreven dat er zorgvuldig omgegaan wordt met de vleermuizen en we vinden het goed dat er een expert bij betrokken is, en we hopen van harte dat alle werkzaamheden de dieren niet zal verstoren.

Er wordt gesproken over een tijdelijke verstoring tussen kap en herplant, maar zou iets dergelijks niet opeenvolgend kunnen? Dus kappen en herplanten binnen een dag of twee? Het is snel, dat snappen we, maar toch, Daar mag wat ons betreft natuurlijk erg sterk op ingezet worden. Om nou niet helemaal negatief te zijn, zoals gezegd, we zien duidelijk ook de ingevoerde verbeterpunten in het plan en we vinden dat het college goed omgegaan is met de inbreng van bewoners.

Tot slot Wat betreft de Eikenlaan: Er komt nu een tijdelijke inrichting voor de oversteek Eikenlaan. Goed dat deze situatie gemonitord gaat worden. Afhankelijk van de monitoring wordt voor een definitieve inrichting gekozen. Het grote voordeel hiervan is dat er nu geen bomen bij de oversteek hoeven te worden gekapt. Dus dat is heel mooi. Daar zul je ons niet over horen klagen. Dus wij hopen van harte dat de tijdige oplossing succesvol blijkt en de oplossing definitief kan worden.

B2 Fietsroute Plus Groningen - Haren
Dank aan de inspreekster. En we nemen haar opmerkingen bij deze graag over.

Toen de eerste varianten van de fietspaden voor de Helperzoom besproken werden waren wij zeker niet enthousiast. Er zou veel groen en ecologisch belangrijke structuren verloren gaan én de aanwezige vleermuizen zouden hun noodzakelijke vliegroutes verliezen.

We vonden het daarom fijn dat de twee voorkeursvarianten voor het Helperzoom tracé eerst onderzocht zouden worden, om de nadelige impact op de bomen, ecologie en de leefruimte van de vleermuizen te verkleinen. Ook is er overleg geweest met groepen als de Bomenridders en de Vleermuis werkgroep, dit juichen we natuurlijk toe omdat bij hen veel expertise zit die de gemeente goed kan gebruiken bij dit soort onderwerpen. Dus tot toe lijken wij mee te kunnen gaan met de plannen.

Wel vragen we ons af waarom er in de voorkeursvariant minder vierkante meter aan ecologische ruimte bijkomt dan in de andere variant.

Een laatste opmerking, meerderen hebben het al gezegd: Dit gehele plan dient als het bevorderen van fietsen, dus we vinden het wel opmerkelijk dat dan vervolgens de fietser geen voorrang krijgt bij de kruising met de helperzoomtunnel. Ook de Fietsersbond gaf aan dit jammer te vinden. We snappen het dilemma, dat auto's stil komen te staan in de tunnel is ook niet wenselijk, maar dat fietsers lang moeten wachten op rijen auto's bevordert het fietsgebruik ook niet echt. Kan er bijvoorbeeld niet iets gedaan worden met stoplichten en sensors zoals in een pilot van Rotterdam? Hier komen auto's niet snel vast te staan in de tunnel, maar fietsers krijgen ook groen licht wanneer er veel fietsers stilstaan (http://nos.nl/artikel/2163591-fiets-stoplicht-met-warmtesensor-proef-rotterdam-groot-succes.html).

B3 Kruising Wilhelminakade - Prinsesseweg
Breed draagvlak voor deze herinrichting, dat vinden wij altijd goed. Wij snappen dat dit een beter plan is voor de fietsers en wij zijn natuurlijk voor een zo goed en veilig mogelijke situatie voor fietsers. Duidelijker overzicht is belangrijk voor de veiligheid. Maar zoals in meerdere plannen, moeten ook in dit plan bomen wijken. Als gevolg van het naar elkaar toe brengen van de rijbanen van de Prinsesseweg zullen er tien bomen moeten wijken.

Er wordt dan vervolgens wel voldaan aan de doelstelling van 1 op 1 compensatie (6 bomen meer zelfs) maar dit neemt niet weg dat er 10 volwassen bomen (met al de kwaliteiten die daarbij horen) verdwijnen, en dat vinden we wel heel erg zonde. Er wordt naar ons idee wederom wel erg makkelijk omgesprongen met bomen die in de weg staan in een gemaakt plan.

B4 Kredietaanvraag fietstunnel Papiermolen
Dank aan de inspreekster. Ik kan heel kort zijn, We zijn gelukkig niet altijd maar negatief, heel soms zien wij ook voordelen in nieuwe plannen want over dit voorstel kunnen wij simpelweg onze waardering uitspreken.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer