Woord­voering gecom­bi­neerde commissies W&I & O&W 24 mei


24 mei 2017

B1 Raad van kinderen (collegebrief 6-4-2017)
Voor de Partij voor de Dieren is het kansrijk opgroeien van kinderen in onze gemeente van groot belang. Helaas is het niet zo positief gesteld met alle kinderen in de stad, we vinden het dan ook goed dat het college er op inzet kinderen kansrijk te laten opgroeien. De Raad van kinderen kan hierin een goed element zijn die kinderen een stem geeft. Zo kunnen ze meepraten over zaken die ook hen raken.

Het plan van aanpak lijkt logisch en weloverwogen, echter vragen we ons af hoe we kinderen kunnen bereiken die iets goeds in te brengen hebben, maar die door hun achtergrond zichzelf minder snel aanmelden. We verwachten dat het een bepaald type kind is dat zal reageren en daarmee krijg je niet helemaal een kloppende afspiegeling van de kinderen van de stad. We horen graag hoe de wethouder hierover denkt.

B2 Inspectie Veilig Thuis en andere ontwikkelingen (collegebrief 3-5-2017)
In het verleden hebben we ons kritisch geuit over de problemen rondom Veilig Thuis omdat er nog vele zaken niet goed liepen, maar we zijn nu enthousiast over het feit dat de wachtlijstproblematiek is opgelost en de hertoets van de inspectie positief was.

VTG voldoet aan 27 van de 30 verwachtingen. Op 3 verwachtingen wordt onvoldoende gescoord, waaronder dat personen die bij een melding aan Veilig Thuis betrokken zijn gebruik kunnen maken van een onafhankelijke vertrouwenspersoon; Wij betreuren dat dit nu nog niet mogelijk was. Natuurlijk zijn 27 van de 30 goed, maar bij iets essentieels als huiselijk geweld, Kinder- en oudermishandeling tellen ook de niet voldoende punten erg sterk mee. Het is duidelijk dat hier druk aan wordt gewerkt en we kijken dan ook vol verwachting uit naar de website van VTG zelf.
Het project intensief casemanagement klinkt goed en hier kunnen we onze waardering voor uitspreken. Mooi dat de gemeente meer wil doen dan alleen de wettelijke taken.

We zijn wel geschokt over het feit dat het doel van de multidisciplinaire aanpak (het wegnemen van acuut geweld en structurele onveiligheid voor kinderen en gezinnen) nog niet goed lukt. Dat is zeker bij een heftige zaken zoals deze toch van wezenlijk belang. Het is ons uit de brief niet geheel duidelijk waar het aan ligt dat het nog niet goed lukt, kan de wethouder hier iets over zeggen?

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer