Woord­voering Beheer & Verkeer 18 januari


18 januari 2017

B1 Gewijzigde parkeerplannen Oosterparkwijk, Korrewegwijk en De Hoogte
Wij zijn voor maatregelen die auto's zoveel mogelijk weren en dus zijn wij geen tegenstanders van betaald parkeren. Natuurlijk dienen ook de wensen van de bewoners mee te tellen in dergelijke besluiten, maar dan lijkt het draagvlak ook 50/50. Het voorstel van het college om het tijdvenster 16:00 tot 22:00 in te voeren lijkt ons dan ook een goed idee.

Wij vinden het een goed voornemen van het college om voor de wijken waar betaald parkeren ingevoerd zal worden met de bewonersorganisaties te spreken als het gaat om het plaatsen van de betaalautomaten.

Zoals wij in de commissie eerder al aangeven zijn wij groot voorstander van het initiatief autodelen en we vinden dan ook dat we bewonersinitiatieven hierover moeten ondersteunen en faciliteren!

B2 Trac├ękeuze Fietsroute Plus Helperzoom (raadsvoorstel 27-12-2016)
Trajectdeel Helperzoom
Wij sluiten ons aan bij de vragen van Groenlinks.
Fietsen is belangrijk en natuurlijk zijn wij als partij er helemaal voor om dit te stimuleren. Ook wanneer de helperzoom drukker zou worden, is het belangrijk dat fietsers er veilig en prettig kunnen bewegen. Maar wat er hier gebeurt vinden we erg jammer. Natuur en dieren die de dupe worden van zoiets moois als het stimuleren van fietsgebruik. Dit kan niet de bedoeling zijn, maar hebben we helaas vaker zien gebeuren..
Nu ook kregen we veel berichten van bewoners met zorgen over de vele bomen die gekapt moeten worden en de nadelige effecten van deze plannen op de Stedelijke Ecologische Structuur en de vleermuispopulatie. We vinden het treurig dat de aanleg van de Ring Zuid, waar we zoals iedereen weet geen fan van zijn, nu dit ook nog met zich meebrengt.

In 2015 hebben wij als partij schriftelijke vragen gesteld over de aanleg van de Helperzoom tunnel en de fietsroute plus van Groningen naar Haren. Hierin vroegen wij specifiek om de stedelijke ecologische structuur en of dit ook invloed had op de fietsverbinding.
Het college antwoordde toentertijd dat ze bij de planuitwerking hiermee rekening zouden houden zodat de functionaliteit van Stedelijke Ecologische Structuur behouden blijft.
Maar we zien dit antwoord nu niet terug in het voorliggende stuk, want alle keuzes zijn erg slecht voor de ecologische structuur!

Ik vraag me dan af; Heiligt het doel de middelen? Wat ons betreft niet. Wij dringen aan een nieuwe ronde onderzoeken te doen. Voor ons zijn deze keuzes onacceptabel en al moet het gebruik van de fiets gestimuleerd worden, maar deze schade toebrengen is niet goed te praten

B3 Maatregelenpakket (sociale) veiligheid openbaar vervoer; cash van de bus (collegebrief 9 december 2016)
De Partij voor de Dieren is voor een zo voordelig mogelijk OV. Het liefst zelfs helemaal gratis! Misschien een leuk idee voor een pilot?
We zijn het grotendeels eens met de SP, maar snappen de zorgen over de digitalisering. Vandaar dat we ons aansluiten bij Student & Stad, een pinautomaat in elke bus lijkt ons een goed idee.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer