Woord­voering Onderwijs & Welzijn 11 januari


11 januari 2017

B1 Martiniplaza
Over het algemeen kunnen wij ons aansluiten bij de woordvoering van het CDA.

Nog een aanvulling over Social return: we lezen in het voorstel: er zal, waar mogelijk, rekening worden gehouden met social return. Maar, zo lezen wij, kwaliteit is bepalend en dan indien mogelijk zal social return worden bevorderd. Dat klinkt een beetje vaag en niet erg stellend. Natuurlijk is kwaliteit van het grootste belang, maar de mogelijk negatieve relatie met social return is ons hierin niet zo duidelijk, het hoeft elkaar zeker niet te bijten toch?

In de bijlage staat het echter meer uitgebreid beschreven en dit geeft wel meer vertrouwen.

Voor ons een belangrijk punt is het gebruik van materialen, ook samenhangend met social return. Bij grote bouw- of onderhoudsprojecten kunnen goede stappen gemaakt worden om milieu te besparen en duurzame materialen te gebruiken. Dat er daarom bij de aanbesteding ook gekozen wordt voor bedrijven en organisaties die dit ook belangrijk vinden, zien wij als iets positiefs.

Dit zou naar ons idee zeker nog meer een rol mogen krijgen.

Als laatste nog iets wat ons opviel. Er wordt gesproken over gedane visuele inspecties: er kunnen dus nog tegenvallers bijkomen. Maar is het niet een beetje raar dat we met projecten van dergelijke grootte het nu hebben over visuele inspecties? Had er niet beter van te voren al een grondige inspectie kunnen plaatsvinden?

B2 Gelijk speelveld
Bedankt voor de presentatie van afgelopen maandag. Wij als Partij voor de Dieren zijn altijd voor een gelijke behandeling van ieder en snappen daarom de keuze om de te betalen lasten voor sportverenigingen op de parken gelijk te trekken.

De huidige wirwar van regels en uitzonderingen is natuurlijk niet ideaal en een duidelijke keuze van aanpak zal het gevoel van ongelijkheid doen verminderen.

Aangezien het de wens is van zowel de clubs als de sportkoepel en ook de gemeente is om de ongelijkheid recht te trekken lijken wij niet anders te kunnen dan hiermee in te stemmen.

Er zijn echter een aantal (20) clubs die er financieel op achteruit gaan ten opzichte van 22 die er op vooruit gaan of waarbij de regeling geen financieel effect heeft. Voor de clubs waarbij de financiele lasten worden verhoogd zal de gemeente de lasten dan gefaseerd in gaat voeren. Dat lijkt goed, maar het kan lange tijd duren voordat dit daadwerkelijk is rechtgetrokken met andere clubs, waardoor de ongelijkheid nog lange tijd zal bestaan. Wij willen niet de clubs ineens op hoge kosten jagen, maar misschien zou er gekeken kunnen worden of dit op een snellere manier rechtgetrokken kan worden.

B3 De wandeling
Bedankt voor de duidelijke presentatie.

Het idee van een plek in het stadspark, waar iedereen welkom is, duurzaamheid voorop staat en geld geen rol speelt is natuurlijk een ontzettend mooi en idyllisch plan. En zoals het er staat, zien wij geen reden om hier niet volledig enthousiast over te zijn.

En niet alleen wij als partij zijn enthousiast, naar ons idee past dit initiatief ook fantastisch binnen de peilers van dit college. Het raakt immers tal van visies. En het college ís ook enthousiast, zo lezen we.

En waarom zou het dat niet zijn? Er is ruimte voor eigen initiatief, iedereen die dat wil werkt mee en daarnaast zijn natuur en duurzaamheid voorname speerpunten. Dat de wandeling daarbij ook voedselverspilling tegen gaat is natuurlijk ook nog eens fantastisch. Daarnaast biedt de wandeling ruimte aan werkelijk iedereen, en wordt dit ook gestimuleerd. Want de samenkomst van mensen van verschillende achtergronden en interactie hiervan op het publieke terrein is ook immers de voedingsbodem voor het creeren van een omgeving die voor iedereen leefbaar is. Zo wordt op een prachtige en simpele manier een betere wereld geschapen.

Ik kan wel aan de gang blijven om alle punten om te noemen waar wij enthousiast over zijn, maar dan kan ik net zo goed het hele plan zelf nogmaals voordragen.

Wat vraagt de wandeling dan nu van ons, zij vragen ons om de benodigde randvoorwaarden te scheppen om deze plek in het stadspark te kunnen creëren. En het college stelt ook voor dit te doen. Wij als Partij voor de Dieren kunnen natuurlijk niet anders dan hier enthousiast mee instemmen, we zien geen reden om dit niet te doen. Dit initiatief dient naar ons idee zeker gestimuleerd te worden omdat we op deze manier een heel mooie en prettige leefomgeving maken met elkaar.

Vraag van stadspartij over vrijwilligers nemen we graag over.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer