Woord­voering Beheer & Verkeer, 20 september


20 september 2017

B1. Discussienotitie Verkeersveiligheid
Dank aan iedereen die knelpunten heeft geleverd en aan de partijen voor de notitie.
In grote lijnen kunnen we ons aansluiten bij de Christenunie en de SP. Problemen, geleverd door bewoners, verdienen maatwerk.

Wij vinden voorkomen beter dan bestraffen, maar dit levert op één bepaald punt nog dagelijks gevaarlijke situaties op: het ontbreken van fietsverlichting. Er zouden boetes uitgedeeld kunnen worden aan fietsers, die tot gedragsverandering aanzetten door een negatieve stimulans. Maar wij zien liever een positievere stimulans, wat ons deed denken aan een motie van Student & Stad. Deze riep op tot het verschaffen van verlichting op het moment dat een boete wordt uitgedeeld. Hoe kijkt het college aan tegen een soortgelijke actie? Dus rond deze tijd van het jaar actief te controleren op fietsers zonder licht en diegenen die geen licht hebben aan te houden en de mogelijkheid te bieden om ter plekke verlichting aan te schaffen of anders een boete krijgen?

Verder vinden wij het gebruik van smartphones in het verkeer, vooral bij fietsers een interessant punt. Uit onderzoek blijkt dat er steeds meer ongelukken gebeuren en we denken dat hierop actie ondernemen belangrijk is.

B2. Inrichtingsleidraad openbare ruimte binnenstad (raadsvoorstel 1 september 2017) + Actualisatie Uitvoeringsprogramma Binnenstad 2017 (raadsvoorstel 1 september 2017) + Bestemming Binnenstad Definitief ontwerp A-straat (collegebrief 1 september 2017)
De binnenstadsvisie is vooruitstrevend en we kijken uit naar een binnenstad waar je kan fietsen, zonder dat er een bus op je hielen zit. We vinden de flexibiliteit rondom fietsers in de binnenstad erg mooi. in de Zwanestraat is te zien hoe goed het gaat wanneer zowel voetgangers als fietsers weten dat de fietsers 'te gast' zijn. Goed om te lezen dat er 'meer groen' in de stukken staat, we hopen dit ook terug te zien, wellicht bij, zoals D66 opperde, mooie ontmoetingsplekken.

Ook mooi dat er flexibel en dynamisch met de inrichting van de ruimte wordt omgegaan. Wij vinden de gevelzones een mooi concept, maar de gemeente moet wel de toegankelijkheid voor mensen blijven controleren. Te vaak wordt bewegen door de stad bemoeilijkt door reclameborden, fietsen en andere obstakels.

Het is natuurlijk belangrijk dat de stad bereikbaar en toegankelijk moet zijn voor iedereen en, zoals eerder gezegd, wij denken dat dit gebeurt door het alternatieve vervoersmiddel. Verder vinden we het goed hoe het college de samenhang tussen de verschillende zones in de binnenstad wil vergroten, zonder tekort te doen aan unieke eigenschappen zoals bijvoorbeeld Groene Leefstraten en ‘Speciale Stadsruimtes’.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer