Woord­voering Ruimte & Wonen, 13 september


13 september 2017

B.1 Gebiedsontwikkeling Stationsgebied-Zuid (raadsvoorstel 13-7-2017)
In het algemeen kunnen wij onze waardering uitspreken over dit voorstel. We lezen dat het college een divers programma in het gebied beoogd. Waarin ruimte zal worden geboden aan werkgelegenheid voor lokale ondernemers, hartstikke goed.

Daarnaast vinden, ook wij, een goede ontwikkeling van het gebied belangrijker dan een snelle realisatie en zijn er daardoor mogelijkheden voor groen ondernemen, ook hartstikke goed. Daar gaat ons groene Partij voor de Dieren-hart sneller van kloppen.

En als we even in het groen blijven, wat lezen we dan nog meer: We lezen dat het het college de openbare ruimte groen, duurzaam en aantrekkelijk wil inrichten, met zoveel mogelijk ruimte voor fietsers en voetgangers. Nou, ook hartstikke goed natuurlijk.

Hierbij willen we graag een kleine en vrij simpele tip meegeven. Denk bij het aanleggen van al dat groen eens aan extra bloemen en planten die geschikt zijn voor bijen, voor zover dat niet al gebeurt.

Zoals u weet gaat het erg slecht met de bij en zijn wij, als mensen, voor een groot deel afhankelijk van hen. Dus wat extra love and care voor deze essentiƫle diertjes kan natuurlijk nooit kwaad. Wellicht staat dit al in de plannen? Ik hoor het in ieder geval graag!

Al met al heeft het college goede duurzame ambities die onder andere vormgegeven worden door het gebied gasloos te ontwikkelen een actieve sturing op een duurzame energieopwekking. Prachtige ambities waar wij als Partij voor de Dieren enthousiast over zijn en die zeker verder doorgewerkt kunnen worden.

En, afsluitend is er, daarnaast, de insteek op een klimaatadaptief gebeuren. Ook goed en, ook al bespreken we dit nu niet direct, ook elektrisch openbaar vervoer past daar goed bij. Ik kon het niet nalaten het toch even te benoemen.

Wat betreft de aankoop van woningen: . In eerste instantie gaan we via minnelijke weg de appartementen en fietsenhandel proberen te verwerven. Als dat niet lukt dan willen we over de mogelijkheid beschikken om te gaan onteigenen. Daartoe stellen we u voor om nu een besluit daarover te nemen. Dat is nogal wat!!

B.2 Actualisatie welstandsnota (collegebrief 14-7-2017)
Een plan moet goed aansluiten bij de ruimtelijke context lezen we, en dat snappen we heel goed. Maar voor een partij met duurzaamheid hoog in het vaandel rijst bij ons dan direct de vraag: Wat als dit botst met andere doelstellingen van de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid? Gaat dan het welstandsbelang voor? Natuurlijk wegen, in het beste geval, beide doelen mee. Maar wat als er een keuze ligt?

Hierbij aansluitend zijn wij in beginsel blij met het feit dat er een apart stuk is geschreven over zonnepanelen. Dit laat zien dat bij welstand ook duurzaamheidsambities moeten worden meegewogen. Echter de invulling ervan laat naar ons idee wel een beetje te wensen over. De Partij voor de Dieren is van mening dat de toekomst vraagt om een waaier van maatregelen om de stad aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Bijvoorbeeld groene daken en zonnecellen, deze horen daarbij en raken de welstandsnota.

Om die reden zouden wij, afsluitend, willen pleiten voor een versoepeling van de regels als het gaat om groene daken, verticale tuinen en zonnepanelen. En in dit geval zou, volgens ons, een integratie van iets als een checklist natuurvriendelijke maatregelen aan gebouwen een goed iets zijn.

Groen is ook een gedeelte in de nota en hierin lezen we dat groen vaak simpel en doelmatig moet zijn. Hierin zouden we echter willen pleiten voor een stimulering van juist minder simpelheid in het groen en hierdoor het leven van de bij (ja, daar heb je hem weer) iets simpeler maken dan dat het nu is.

Als een gebouw of ingreep bewust wil contrasteren met de omgeving, dient het op alle schaalniveaus (context, gebouw en uitwerking) van buitengewoon hoge architectonische kwaliteit te zijn. Wat betekent dat? Wie bepaalt of iets ene buitengewoon hoge architectonische waarde heeft?

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer