Woord­voering Werk & Inkomen, 20 september


20 september 2017

B1. Scholingsplan voor personen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (collegebrief 30 juni 2017)
Fantastisch dat Groningen uit eigen portemonnee, zonder bijdrage van het COA, voor jonge vluchtelingen scholing wil blijven betalen na hun 18e verjaardag, en dat er extra geld wordt gestoken in taaleducatie. Hiermee laat Groningen net als met onze BB&B regeling zien een voorbeeld te zijn voor vluchtelingenbeleid in andere Nederlandse steden.

Aandacht voor digitalisering en laaggeletterdheid kan onze goedkeuring dragen. Net als de avondvakschool en de tussenvoorziening ‘Niemand op de bank’ waar we hopen dat in Projecten als het Toentje nog meer capaciteit gerealiseerd kan worden.

Wat wij verder missen een aansluiting bij het reguliere onderwijs. Vaak gaan individuele onderwijs budgetten naar commerciële partijen die zich op deze markt storten en allerlei cursussen aanbieden. Wij willen graag duurzame scholing met uitzicht op certificaten en of diploma’s zodat nieuwe wegen voor deze mensen zich openen. Graag zien we dat er gekeken wordt of deze mensen vanuit bijstand of andere uitkering de mogelijkheid hebben dit te doen en daarover met scholen door de gemeente overleg wordt gevoerd. Graag een reactie hierop, hoe kijkt het college hier tegenaan?

B2 .Beschermingsbewind en bijzondere bijstand (collegebrief 6 juli 2017)
Goede plannen om de commerciële bureaus te weren, schulden mogen niet zomaar de broodwinning van een ander zijn. Over de draagkrachtcriteria en bijdrage in eigen kosten willen we dat deze vervalt. Iemand met schulden heeft immers geen geld.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer