Woord­voering Commissie Beheer & Verkeer, 22 november


22 november 2017

B1 Vervolgtraject Geothermie (raadsvoorstel 2 november 2017) + Openbaarmaking stukken Geothermie (collegebrief 10 november 2017)

Wij als gemeente verbruiken relatief veel energie als het gaat om warmte. Wanneer wij als gemeente de ambitie hebben om in 2035 energie neutraal te zijn, blijkt dit een blok aan het been. Het gebruik van warmte zal dus verminderd moeten worden en/of er zullen andere vormen van energievoorziening gewaarborgd dienen te worden. Geothermie is hier één van en de PvdD is een enthousiast voorstander van geothermie. Onze huidige energiebronnen lopen, zoals wij allen weten, leeg en dit geeft de nodige schade aan milieu, mens en dier. Het moest anders, en met het inzetten van de geothermie leek de gemeente Groningen een goede weg in te slaan, natuurlijk naast zonne-energie, isolatie en windenergie.
Groningen legt zichzelf hoge ambities op als het gaat om energie-zaken en ook wij zijn van mening dat het onderdeel geothermie hier prima tussen te scharen is. Het zou een grootschalig project zijn, maar wat ook voor een lange periode veel huishoudens in onze stad kon voorzien van energie. Tot zover niets dan goeds, echter ontvingen wij berichten waaruit dat wellicht anders leek. Dat bleek een behoorlijke domper…

Wij hadden graag gezien dat Geothermie door had kunnen gaan, maar als blijkt (zoals het geval was) er seismische activiteit plaatsvindt in het gebied waar geboord zou worden, snappen wij dat de stekker er uit getrokken werd. Tijdens het actualiteiten debat gaven wij net als de meeste andere partijen aan dat wij een onderzoek wilden naar de gang van zaken omtrent SODM en de rol van warmtenet. De wethouder heeft ons echter voldoende ingelicht aangaande het proces. Hoe vervelend het ook is gelopen, wij kijken liever vooruit en hoeven niet per se zo’n onderzoek meer na beantwoording door de wethouder.

Wat we wel willen weten: hoe nu verder? Is er nog een kans op Geothermie, wat zijn de alternatieve bronnen? Kan het net zo duurzaam?

Graag zien we de reactie vh college tegemoet.


B2. Update Energiemonitor en Routekaart Groningen Energieneutraal (collegebrief 27 september 2017)

Het kan een goede zet zijn in te zetten op waterstof voor de ambitie energieneutraal te worden. Voorwaarde is dan wel dat de energie gedragen in waterstof duurzaam en milieuvriendelijk is opgewekt. Van belang bij de ambitie energieneutraal te worden is dan ook te kijken wat onze invloed is buiten de grenzen van onze gemeente. Bijvoorbeeld ook bij de goederen en producten die wij in de gemeente consumeren en als zorgcentrum verhandelen, moeten we kijken of deze op vlak van energietransitie duurzaam geproduceerd zijn.

Ook laaghangend fruit moeten we niet laten liggen. Tijdens de wintermaanden zien we dat vele winkeliers hun deuren open hebben staan, of tijdens de wintermaanden zien we een trend dat horeca gelegenheden – geheel tegen de natuur in - de zomer in huis willen halen door een winterterras te willen opzetten. Wij missen vanuit de gemeente beleid en ambitie om dergelijke energie slurpende gedragingen van ondernemers te keren. Teveel wordt het accent gelegd, dat regelen ze zelf wel. Wij zijn van mening dat als we echt de ambitie hebben energieneutraal te worden we ook best regels mogen maken.

Bij de verfijning van de route kaart van het energieprogramma zijn we nu natuurlijk benieuwd welke impact het wegvallen van geothermie gaat krijgen. Onze voorkeur gaat zoveel mogelijk naar zonne-energie en hopen we dat we in de toekomst een kant opgaan dat in Groningen op zo korte mogelijke termijn alle woningen energieneutraal zijn.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer