Woord­voering Commissie Onderwijs & Welzijn, 22 november


22 november 2017

B1. Stand van zaken MFA De Wijert (collegebrief)
Wij vinden het enorm spijtig dat de kosten al met al zo hoog uitvallen en dat er nog niet is kunnen starten. Toch lijkt stoppen met het MFA de Wijert ons geen goede optie. Hoewel er op dit moment dan lagere investeringskosten zijn, zal het op langere termijn geen financieel voordeel opleveren. Daarbij komt dat wij het belang van de voorziening onderschrijven voor de prioritaire wijk de Wijert.

Een positieve noot om af te sluiten is echter dat er opnieuw is gekeken naar de duurzaamheidsambities. En dat voorgesteld wordt een stap verder te gaan en nu volledig energieneutraal te bouwen. Daar kunnen we natuurlijk enthousiast over zijn.

B.2. Voortgangsrapportage Stichting WIJ Groningen 2018 (collegebrief)
Dank ook aan de inspreker. En ook wij zijn benieuwd naar de reactie van het college op zijn woorden. In het algemeen schetst de brief een positief beeld. Activiteiten liggen op schema. Er is veel overleg, er is veel overeenstemming, al met al klinkt het goed.

Ook wat betreft het personeel lijkt het één en ander goed geregeld te zijn. Wat wel een punt van aandacht is, is dat we moeten opletten dat expertise binnen blijft. Vanuit verschillende maatschappelijk instanties horen we de zorg dat zij dit als een mogelijke valkuil zien. Maar aangezien meerdere werknemers zijn ingegaan op het aanbod dat hen gedaan is, verwachten we dat dit zal meevallen. Maar wellicht iets om allert op te blijven.

Zeggenschap bij WIJ: wij vinden het goed en nodig dat inwoners formele zeggenschap krijgen middels de WIJ-raad. Alle doelgroepen worden representatief vertegenwoordigd lezen we. Maar we vragen ons hierbij wel af hoe dit zal gaan voor de meest kwetsbaren? Zij zijn wellicht niet altijd in staat in een dergelijke raad plaats te nemen? Wellicht zijn er hulpmiddelen beschikbaar voor hen om ook deel te nemen aan de raad? Tot zover voorzitter.

B.3. Bed bad brood in het regeerakkoord (collegebrief)
Dank voor de duidelijke brief van het college. Net als het college erkennen wij dezelfde positieve punten uit het regeerakkoord. Maar ook wij maken ons zorgen over de onduidelijkheid uit het akkoord. Zeker als het gaat om wat de voorwaarden voor opvang zullen zijn. Om die reden vinden wij het ook een geruststellend idee dat dat het college de termijn van opvang en de mogelijkheid van individuele aanpak als punten van aandacht ziet. We hopen op een actieve rol van het college in dezen.

B4. Stand van zaken intensiveringsmiddelen ‘leren’ 2015-2017 (collegebrief)
Wij zien stuk voor stuk goede projecten waarin is (mee)gewerkt. Twee van die projecten lichten we er uit:

Wij waarderen het sterk dat er actief wordt gewerkt om vluchtelingen met een vergunning op hun niveau te kunnen laten integreren in onze samenleving. En het is natuurlijk enorm zonde als hoogopgeleide vluchtelingen niet de kans hebben om met hun opleiding hier aan de slag te kunnen. Daarom zijn wij over dit project erg enthousiast.

Over de groene schoolpleinen: Jammer dat er nog geen plannen zijn ingediend voor de groene schoolpleinen. Wellicht is het raadzaam eens met de betrokken scholen om tafel te gaan om te kijken hoe het met het voorbereiden van de plannen staat. Wellicht lopen ze tegen knelpunten aan die makkelijk te verhelpen zijn.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer