Woord­voering Commissie Ruimte & Wonen, 21 november


21 november 2017

B1. Implementatieplan en eindrapport Impactanalyse Omgevingswet gemeente Groningen (collegebrief 22-09-2017)
Punt 1 omgevingswet: Ook al kan ik bepaalde zorgen delen die o.a. door D66 genoemd zijn wij daarnaast o.h.a. positief over deze brief. De sporen die genoemd worden in de impact analyse vragen wmb om een summiere reactie.

Spoor 1 Politiek-bestuurlijke visie en beleidsvorming; Hier spreekt vooral het punt Durven vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven. Controleren niet vooraf, maar achteraf, ons aan. Ik denk dat je hiermee de goed richting op gaat.

De Kiosk waarbij vergunningen integraler en simpeler afgehandeld kunnen worden en de Proeftruin Woldwijk waar o.a. de Tiny Houses mogelijk worden gemaakt zijn o.i een goede ontwikkeling.

De aanpak bij spoor 2 waarbij we zowel met provincie als met waterschappen en gemeenten gaan samenwerken spreekt ons ook aan. Dat in spoor 4 vooral gekeken wordt hoe we de digitale samenleving kunnen optimaliseren juich ik ook toe, zei het sceptisch t.a.v. beveiliging etc. Maar ik verwacht dat het college daar scherp op blijft.

B2. Evaluatie kamerverhuurbeleid en tweede wijziging beleidsregels onttrekkingsvergunningen ten behoeve van onzelfstandige woonruimte en woningvormingsvergunningen Huisvestingsverordening 2015 (raadsvoorstel 6-11-2017)
De inspreker heeft een aantal vragen gesteld. Wij vinden dat iedereen in Groningen of NL recht heeft op een woning. Of dat nu een kamer is in een studentenhuis of een huis voor een gezin.

Wel vinden wij dat er aandacht besteed mag worden aan inwoners die met een bepaald doel voor ogen een huis hebben gehuurd of gekocht. Hoe vaak komt het wel niet voor dat er na aankoop van een huis er zulke drastische wijzigingen in die buurt plaatsvinden waardoor het woongenot behoorlijk afneemt. Dat kan komen door dat in een gezinsstraat een huis opgesplitst wordt in studenten eenheden of dat kan komen doordat een gebouw in een straat dat bijvoorbeeld eerst bewoond werd door een bepaalde doelgroep plots bewoond gaat worden door een andere doelgroep.

De 15 % norm of maatwerk in bepaalde gevallen kan uitkomst bieden, of de regels voor het bouwkundig splitsen . We willen dan ook graag dat het college hier actief mee bezig blijft. Zo lijkt het ook volgens deze brief.

Voorzitter, het lijkt inherent aan onze stad: Het woningaanbod voor jongeren in Groningen strookt niet met de vraag. De kwaliteit schiet tekort. 58% van de jongeren geeft aan een verhuiswens te hebben. Jongeren willen vooral groter wonen, meer eigen voorzieningen en meer privacy.

Het college wil door nieuwbouw voor jongeren te faciliteren voor een groot deel in deze kwaliteitsvraag voorzien en eerlijk gezegd zou ik niet zo goed weten hoe het anders moet. Dat niet iedereen 100% tevreden is met zijn woonwens is een gegeven, maar dat komt ook voort uit o.a. een populaire universiteit en hogeschool, een fijne binnenstad met leuke uitgaansgelegenheden, mooie parken, kleinschaligheid en misschien De nuchterheid van de Groninger.

De beste oplossing voor de woningmarkt ligt volgens mij in het minder populair maken van onze stad en al zijn faciliteiten. Dat gaan we natuurlijk niet doen, dus zullen we andere maatregelen moeten nemen en voor lief nemen dat niet iedereen helemaal tevreden is met zijn woning.

Kortom voorzitter, ik vind het een goede evaluatie en kan mij vinden in de conclusie geschetst op pagina 5 en 6.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer