Woord­voering Beheer & Verkeer 8 februari


8 februari 2017

B1 Geothermie en Warmtenet NW
Eerst even kort over de collegebrief zelf: Goed dat de minimaal ondergrens van de 3500 woningequivalenten voor warmteafzet inmiddels ruim is gehaald. En wij hebben er vertrouwen in dat het aantal inderdaad, zoals het college ook al aangeeft flink zal stijgen. En goed dat er nu is gekozen voor een pomp die zelf minder energie zal verbruiken. Wel jammer te horen dat al met al de planning nu iets uitloopt. En er zit eind 2017 een knelpunt aan te komen in de projectfinanciering. Dat is natuurlijk erg vervelend. Wij kijken ook uit naar het plan dat samen met WarmteStad en andere aandeelhouders opgesteld wordt om dit te overbruggen.

Maar bovenal blijven we positief, zeker ook nu bekend is dat het rendement op de totale looptijd hoger uitvalt en de terugverdientijd korter is.

Wat betreft de bespreekpunten van de 100% groningen fractie: Zoals bekend is de Partij voor de Dieren groot voorstander van de active rol die onze gemeente speelt in de energietransitie en zijn wij ook van mening dat de overheid zeker een aanjagende rol hierin dient te hebben. De fractie van 100% Groningen vraagt zich af hoever je daar in moet gaan. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of we wel ver genoeg gaan. Zoals we in eerdere besprekingen ook al aangaven zijn er meerdere en grote stappen die genomen kunnen worden om de energietransitie te versnellen. We bespreken nu het onderdeel geothermie, dus ik wijdt over de andere stappen nu niet verder uit.

Met de ontwikkeling en de start van geothermie zet onze gemeente een geweldige stap in de goede richting en wij zijn blij onderdeel te zijn van deze nieuwe en besparende methode. De fractie van 100% groningen stelt ons nu de vraag of het wel zo verstandig is een bindende overeenkomst te sluiten zonder de zekerheid van financiering. In het algemeen bevestigen wij dat wanneer je een huis koopt je dit enkel kunt doen met de zekerheid van financiering. Echter in een project als deze, met een zo duidelijke besparing en in deze tijd waarin de noodzaak van de energietransitie zo urgent is, kan het niet anders dan de overeenkomst te sluiten zonder de 100% (leuke woordspeling) zekerheid.

Afsluitend een positieve noot: Echter denken wij dat het zover niet zal komen en kijken we vol goede moed naar de eerste resultaten van dit mooie project!

B2 Kentekenparkeren
Hoewel wij geen voorstander zijn van het gebruik van de auto zal het ook niet ons initiatief zijn het de autobestuurder zo makkelijk mogelijk te maken. Daarentegen snappen wij echter de reden tot het invoeren van kentekenparkeren erg goed en zien ook wij duidelijk de voordelen ervan.

Een discussiepunt kan inderdaad de privacy zijn, en we zijn er ook niet helemaal zeker van dat dit helemaal getackled is. Maar wat ons betreft is de Utrechtse variant een prettige variant in dezen. Wel bestaan er in onze fractie zorgen over het opgeslagen worden van de gegevens en het risico dat dit commercieel gebruikt gaat worden. Kan de wethouder toezeggen dat hier niet commercieel gebruik van gemaakt zal worden?

Verder vragen ook wij ons af of het vergroten van de af stand tussen de parkeerautomaten wenselijk is qua zichtbaarheid. Als de afstand groter wordt dan 400 meter zal betreffen zal in ieder geval duidelijk moeten worden gemaakt waar de automaat staat zodat mensen het niet over het hoofd kunnen zien.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer