Woord­voering commissie, 18-05-2022


18 mei 2022

16.30 Inkoopstrategie Huishoudelijke Hulp (door Manon van der Meulen)

Dank voorzitter.

Ik voer vanmiddag het woord namens mijn fractiegenoot Wesley Pechler.

Er is in het verleden al veel gesproken over hoe de huishoudelijke hulp in de gemeente Groningen is georganiseerd.

In lijn met wat onze fractie eerder heeft bijgedragen aan deze discussie, heb ik een aantal opmerkingen en een aantal vragen aan de wethouder.

Om te beginnen zijn we als Partij voor de Dieren blij dat met deze aanpak de eerste stappen worden gezet om marktwerking in de huishoudelijke hulp te beperken.

De Adviesgroep Sociaal Domein Groningen en Werkgroep Toegankelijk Groningen kaarten verder belangrijke punten aan.

Ik wil hierbij opmerken dat mijn fractie het jammer vindt om te lezen dat de Werkgroep Toegankelijkheid aangeeft veel te laat betrokken te zijn geweest in dit proces.

Juist het aanpassen van een WMO voorziening als huishoudelijke hulp zou gepaard moeten gaan met goede en tijdige participatie van de gebruikers.

Kan de wethouder dit beamen?

Bepaalde cruciale punten waar ASDG en WTG op ingaan zijn niet terug te vinden in de collegebrief van 5 pagina’s.

Als eerste de indicatiestelling.

Telefonisch proberen om hulpbehoevende mensen te indiceren is ondoenlijk.

Geen zicht op de lichaamstaal, op de staat van het huishouden, geen oogcontact met de aanstaande cliënten om door mogelijk sociaal wenselijke antwoorden heen te prikken, en geen mogelijkheid voor de onafhankelijke cliëntondersteuner, waar onze inwoners recht op hebben, aan te laten schuiven. Waarom wordt niet voor elke aanvraag gelijk een fysiek gesprek ingepland?

Wij stellen ook onze vraagtekens bij het betrekken van de zorgaanbieder in het indicatieproces. Hoe worden perverse financiële prikkels voorkomen?

We lezen dat de gemeente de uitkering van grote overwinsten wil kunnen blokkeren, maar dat is achteraf corrigeren.

Waarom wordt aan de zorgaanbieder zo’n actieve rol gegeven in het vormgeven van de inhoud van de hulp?

We zijn blij om de plannen voor het behoud van koppeltjes te lezen.

Hopelijk hebben de gefaseerde aanpak en de zorgbemiddelaar het gewenste doel.

Als werknemers uiteindelijk overgaan naar de nieuwe aanbieder van hun gebied, brengt dat een tweede vraag naar boven: hoe zorgen we er voor dat ze dan niet terugvallen op puur de CAO, maar ook opgebouwde loonsverhoging en andere gunstige arbeidsvoorwaarden mee kunnen nemen?

Zoals eerder aangegeven zijn we als Partij voor de Dieren geen voorstander van herstelgerichte hulp als verplichte voorliggende voorziening, vanwege de drempel die dit opwerpt voor mensen om huishoudelijke hulp aan te vragen.

Die discussie herhalen zal op dit moment echter vast geen nieuwe uitkomst opleveren.

We gaan er vanuit dat de monitoring tijdens het eerste pilotjaar nauwkeurig verloopt en we zijn benieuwd naar de resultaten.

Wat betreft het inbesteden van informele hulp via pgb met bemiddeling bij de Groninger Kredietbank, daar kunnen we ons in principe in vinden.

Voorzitter, daar laat ik het bij.