Woord­voering Commissie Beheer & Verkeer, 13 juni 2018


13 juni 2018

B1. Voorkeursvariant Oosterhamrikzone

Dankuwel voorzitter, en dank ook aan alle insprekers. Ik zal hier niet mijn woordvoering van de commissie van maart gaan herhalen, maar het moge duidelijk zijn dat de Partij voor de Dieren nog steeds geen voorstander is van het Oosterhamriktracé. De verkeersveiligheid, de geluidsoverlast, de luchtvervuiling, de leefbaarheid, alles gaat er voor de buurtbewoners op achteruit. De extra eisen die zijn gesteld om de negatieve effecten van de variant Splitsing wat te mitigeren zijn goed, maar in onze ogen slechts een druppel op de gloeiende plaat. Ik wil graag nog drie punten over de voorkeursvariant verder bespreken.

Het is in onze ogen onbegrijpelijk dat de variant Splitsing volgens de MCA geen verslechtering van de OV situatie zou veroorzaken, en dat het effect op de OV-reistijd en betrouwbaarheid een 0 is. In alle stukken wordt het belang van een vrijliggende HOV-busbaan onderstreept, maar dit belang gaat dan blijkbaar niet op voor de lange busbaanbrug waarop de verkeersstromen gemixt gaan worden. Dit gaat naar alle waarschijnlijkheid gewoon ernstige doorstromingsproblemen veroorzaken in de spits, en een complete uitval van het openbaar vervoer naar het noordoosten bij een ongeluk. De nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal zou dit knelpunt kunnen oplossen, maar we hebben geen enkele garantie dat het rijk het aanleggen van die brug gaat financiëren en lopen dus enorm op de feiten vooruit. Het college gaat met deze plannen eigenlijk tegen haar eigen prioritering in, en stelt, door deze goed functionerende busbaanbrug open te stellen, de auto boven het openbaar vervoer.

Ook zijn wij het volledig eens met de woonschepen bewoners van de Oosterhamrikkade Zuidzijde, dat het aanleggen van een voetpad door hun huidige voortuinen heen nergens voor nodig is. Hun zienswijze hebben ze goed onderbouwd met hun ingezonden brief en bijbehorende bijlages, dus wij willen het college toch ook vragen om deze beslissing te heroverwegen.

Daarnaast, voorzitter, zouden we de Partij voor de Dieren niet zijn zonder ook ogen te hebben voor de meest kwetsbare inwoners van onze stad: de dieren. In dit geval, en ik heb ze in de vorige commissie ook al genoemd, de groep ganzen die leeft aan de kop van de Gorechtkade bij het Wielewaalplein. De afgelopen week ben ik er meerdere keren geweest om de situatie te observeren, en het is gewoon een feit dat die ganzen continu de weg oversteken. Op weg van het grasveldje voor het Oosterhamrikkanaal naar de plassen van de Gorechtkade, en weer terug. Tegenwoordig kan het verkeer er nog voor stoppen omdat de snelheid er niet zo hoog ligt. Als er straks een busbaan komt waar 50 kilometer per uur wordt gereden door zware bussen met een lange remweg, is dat wachten op een bloedbad.

Als partij vinden wij, dat als het Oosterhamriktracé er onverhoopt toch komt, er een passende oplossing gevonden moet worden voor deze dieren. En wij hebben er ook al een gevonden: (Trizin Hof), een ganzenfluisteraar. Ik weet het, het klinkt grappig, maar we hebben er één in Nederland, en het werkt. De NOS heeft er in 2007 al een reportage over gemaakt, en recentelijk is hij nog met succes ingezet in Arnhem en Rotterdam. Waar ganzen veel overlast veroorzaken krijgt hij het zonder dierenleed voor elkaar om ze te verhuizen naar een betere locatie. In dit geval zou het niet gaan om de overlast van de ganzen, maar om hun eigen veiligheid. Wij zouden graag weten wat het college hiervan vindt.

Tot slot zijn wij, om toch positief af te sluiten, wel blij met de plannen voor de fietsstraat Korreweg. Het is vooral goed om hier te lezen dat alle straten die op de Korreweg uitkomen ingericht zullen worden als inritten. Van begin tot eind komen namelijk 9 straten ten noorden en 12 straten ten zuiden uit op de Korreweg. Als je zoals in een normale 30-kilometerzone steeds voorrang zou moeten verlenen aan verkeer van rechts, zou de winst voor de fietsers geheel verloren gaan, dus het is zeer goed dat hier rekening mee wordt gehouden. Dankuwel.

Wethouder: Of we dit goed kunnen doen moet ook echt nog blijken uit het aanvullende onderzoek. Kunnen pas hardheden geven als we weten hoe de specifieke onderdelen van het ontwerp eruit zien. Apart zouden we geld moeten uittrekken voor alle specifieke wensen die er vanuit de buurt zijn. Uit onderzoek blijkt echt dat het OV hierdoor niet verslechterd.


B3. Vervolg Pilot Alternatief Vervoer West

Dankuwel voorzitter. De Partij voor de Dieren is en blijft voorstander van het verdwijnen van de bussen van het A-Kerkhof en de Grote Markt, maar dat betekent wel dat er voor onze minder mobiele inwoners een goed vervoersalternatief naar de binnenstad moet komen. De pendelbus heeft daar het afgelopen jaar een goede eerste stap in gezet, en het vervolg dat daar in Experiment 1 aan wordt gegeven kunnen we steunen. Een uitgebreidere route, met een vaste dienstregeling en dus meer houvast voor de gebruikers, is een positieve ontwikkeling. Wel zou het dan ook wenselijk zijn om deze dienstregeling op te nemen in 9292, zodat mensen ook vooraf kunnen inspelen op het bestaan van het vervoer, inclusief de tijden en de haltes. Graag horen wij van het college of dit mogelijk is. Ook horen wij graag wat de mogelijkheden zijn om toch een OV-chipkaart scanner toe te voegen aan het busje.

Wij vinden het kwalijk dat de prijs voor een kaartje omhoog gaat naar een euro. In het rapport staat dat het gemiddelde gebruik de afgelopen 6 maanden 204 passagiers per week was, waarvan 49% betaalde voor de rit, oftewel 100 personen per week. Een simpele rekensom leert ons dat dit 50 euro per week, oftewel 2600 euro per jaar is. Het totale budget voor het alternatieve vervoer is 250.000 euro per jaar. Gaan we dan echt om één procent daarvan te bezuinigen de prijs verdubbelen naar een euro, terwijl dit nieuwe gebruikers zal weren en de huidige vaste gebruikers wellicht ook?

Over experiment 2 zijn wij niet positief. Enkele maanden geleden lazen wij in een collegebrief, waarin het stoppen van de NS nachttrein op vrijdag naar de Randstad stond vermeld, dat openbaar vervoer pas na twee volle jaren het maximale reizigerspotentieel heeft bereikt. In dit plan dat nu voor ons ligt wordt in experiment 1 eerst de route uitgebreid, wat mogelijk veel nieuwe reizigers aan zal trekken. Wij denken ook dat dit ervoor zal zorgen dat niet meer de helft van de ritten zonder passagiers is. Vervolgens is het plan om na zes maanden het hele nieuwe systeem op de schop te gooien. Wij verwachten dat alle bereikte groei hiermee verloren gaat, dat mensen het product niet meer zullen kennen, het niet meer betrouwbaar vinden, en dat we zo het mogelijke succes van het alternatieve vervoer als het ware zelf om zeep helpen. En dit allemaal nog voordat de bussen überhaupt van de Grote Markt zijn verdwenen. Kan het college toelichten of zij bereid zijn om van experiment 2 af te zien, als blijkt dat experiment 1 gewoon een groot succes is?

Ook is het kwalijk dat wordt gesteld dat momenteel de pendelbus “af en toe” wordt gebruikt door passagiers in een rolstoel, maar dat straks mogelijk toch wordt gekozen voor een elektrisch minibusje dat slecht toegankelijk is voor mensen in een rolstoel. Ook al zijn dit er maar een of twee per week, dit zijn juist de minder mobiele mensen die baat hebben bij het alternatief vervoer, en de rolstoeltoegankelijkheid moet wat ons betreft altijd gewaarborgd worden.

Wethouder: Mocht op afroep rijden het gebruik beperkt, dan draaien we het gewoon weer om. Als aan het eind van experiment 1 het storm loopt, is het de vraag of we experiment 2 nog moeten doen. Vraag me ten zeerste af of aanlooptijd van OV van 2 jaar ook voor dit vervoer geldt. 9292 kan nu wel met een dienstregeling. OV-chipkaart scanner is voor de tijdelijkheid geen goede investering. Prijsverhoging kan de reizigersaantallen steunen bij de grotere route, prijs gerechtvaardigd bij die route. Ook bij eventueel ander busje rolstoeltoegankelijkheid in het oog houden.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer