Woord­voering Commissie Werk & Inkomen, 13 juni 2018


13 juni 2018

B1 Brief Kinderraad met aanbevelingen armoede

Wij vinden de kinderraad erg belangrijk en we zijn er content mee dat aan jongeren op deze wijze een stem wordt gegeven. Dit ging over het thema armoede maar dat kunnen voor de toekomst natuurlijk velerlei thema’s zijn.

Dit thema armoede is erg belangrijk en we kennen de signalen dat er in Groningen kinderen zijn die ondervoed naar school gaan. Dit zijn kinderen die zelf mogelijk niet aan de kinderraad deelnemen, maar het zijn wel de kinderen waarover we praten. De kinderraad doet de suggestie in het Kindpakket en de Stadjerspas meer materialen en diensten moeten worden aangeboden. Bijvoorbeeld ook het uitdelen van brood. Dat vinden wij ook, wij vinden dat geen enkel kind in de stad Groningen ondervoed naar school mag gaan. Graag zien wij in de toekomst een concretere inventarisatie wie deze kinderen zijn, waar ze wonen, waar ze leven en wat hun directe behoeften zijn. We willen graag van de kinderraad weten wat zij vinden van het idee om een gezonde gezamenlijke lunch of ontbijt op school te regelen.

https://groningen.raadsinformatie.nl/document/6541778/1/Dialoogsessie_raad_van_kinderen_2018

B3 Realisatie ontwikkeling afspraakbanen (collegebrief 23-5-2018)

Een zonnige brief met goede cijfers met een donkere wolk op de achtergrond. We zijn blij te vernemen dat we op koers liggen met het realiseren van afspraakbanen. Er is nog een lange weg te gaan, 125.000 moeten er uiteindelijk 2026 gerealiseerd worden, er ligt nog steeds een uitdaging. We weten niet welk effect het nieuwe beleid van het kabinet gaat hebben op de realisatie van de afspraakbanen. Bij loondispensatie krijgt de werknemer te maken met de sociale dienst en mag tot maar 70% van het minimumloon verdienen. Als de loonkostensubsidie vervalt krijgen deze mensen minder geld voor hetzelfde en werk en worden ze gedegradeerd tot tweederangs werknemer.

We zijn blij dat het college afstand neemt van deze plannen van het kabinet.

B4 Overnachtingenmarkt (collegebrief 24-5-2018)

Mooi dat meer onze mooie stad weten te vinden en een nachtje blijven overnachten. Betreft platformen als AirBnb vinden wij het belangrijk dat dit gereguleerd wordt en dat via deze platformen niet op de huizenmarkt in Groningen gespeculeerd wordt.

Vraag aan de wethouden, het lijkt een goed idee om toeristenbelasting via deze platformen te innen, we kunnen dan ook beter monitoren. Maar wat vraagt AirBnb hiervoor terug? Zijn hier onderhandelingen aan verbonden? Of bestaan dergelijke constructies al?

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer