Woord­voering Commissie Onderwijs & Welzijn, 6 juni 2018


6 juni 2018

B1 Uitwerking motie Driebond en motie Meeroevers (Raadsvoorstel 25-4-2018)

Dankuwel voorzitter, en dank ook aan de insprekers. Toen we in december in deze commissie de kwestie van OBS De Driebond besproken hadden wij als Partij voor de Dieren eerlijk gezegd het idee dat het al een verloren zaak was. Wij zijn dan ook blij verrast met dit ontzettend mooie plan dat voor ons ligt, waarbij de toekomst van de Driebond gegarandeerd wordt. Basisonderwijs van goede kwaliteit, dichtbij huis in een veilige, nieuwe huisvesting: dit plan is wat de bewoners van Engelbert verdienen. Aan de woorden van de insprekers is te horen dat zij ook tevreden zijn met deze uitkomst, wat ons gerust stelt.

Alhoewel de AER natuurlijk niet standaard het voorkeurspotje is om een schoolgebouw van te financiëren snappen wij dat er op zo’n korte termijn geen andere opties zijn, en wij kunnen dan ook hartelijk instemmen met dit raadsvoorstel. Wel zouden wij graag weten in hoeverre bij deze som van 1,8 miljoen euro nog ruimte is voor duurzaamheidsmaatregelen bij de nieuwbouw. Dankuwel.

Wethouder: Duurzaamheid van het gebouw komt later aan bod.

B2 Groningen, de onderwijsinnovatiestad van Nederland (Collegebrief 9-5-2018)

Dankuwel voorzitter. De Partij voor de Dieren kan deze plannen voor onderwijsinnovatie in principe steunen. Mede dankzij de informatieve presentatie van twee weken geleden geloven wij dat we hiermee Groningse kinderen goed voorbereiden op de wereld van de toekomst. Wel sluiten wij ons aan bij de zorgen van de heer Koks en de heer van der Laan over de segregatie in het onderwijs, maar wij geloven dat deze plannen hieraan hun steentje kunnen bijdragen. Wel zou dit wat beter en concreter uitgediept kunnen worden dan in deze 5 pagina’s, maar dat zal nog wel komen.

De pijler van digitale geletterdheid hebben we overigens al in actie mogen zien tijdens het werkbezoek aan de scholen van eind januari, waar de heer Wolke ook al aan refereerde. Zo lieten een aantal kinderen uit groep 6 van de Haydnschool me toen trots zien dat ze zelf de achtergrond van de schoolcomputer hadden veranderd. Ze hadden gekozen voor een foto van een pink, een baby varken, met daaronder de tekst “bacon”. Hier had ik dan persoonlijk natuurlijk liever een foto van een blije broccoli gezien, maar het is wel knap dat ze het kunnen. Dankuwel.


B3 Martiniplaza vastgoed en governance (wensen en bedenkingen) en jaarrekening 2017 (Collegebrief 18-5-2018)

Dankuwel voorzitter. Het is fijn om te lezen dat de jaarrekening van Martiniplaza weer een positief resultaat heeft. Wat betreft de constructies voor het vastgoed en de governance vertrouwen we op het gewogen oordeel van de onderzoeken. Des te meer omdat te lezen valt dat deze nieuwe constructies en relatie met de gemeente kunnen bijdragen aan de vergroening van het gebied. Over deze vergroening in het kader van de gebiedsontwikkeling horen we graag meer. Dankuwel.

Wethouder: Zonnepanelen op het dak van Martiniplaza hebben in 2016-2018 al 400 ton CO2 gescheeld, verdere ontwikkeling van het gebied en de vergroening zijn we druk mee bezig, en worden jullie als raad nog bij betrokken.


B4 Raadsvoorstel Update Programma van Eisen FORUM (Raadsvoorstel 24-5-2018)

Dankuwel voorzitter. Zoals u weet is de Partij voor de Dieren nooit een voorstander geweest van het Forum, en een toename van het exploitatietekort van 4 ton is dan ook niet een bericht waar wij blij van worden. In de tekst wordt de oorzaak hiervan voor een groot deel bij de bibliotheek en de zes wijkfilialen gelegd, maar uit de cijfers van de begroting komt dit niet heel duidelijk naar voren. Ook wordt in het stuk meerdere keren genoemd dat de benchmark van Almere, de nieuwe centrale bibliotheek daar, slechts één vestiging zou hebben. Op de eigen website van de nieuwe bibliotheek in Almere staat echter dat er ook nog wijkvestigingen zijn in de Haven, Poort, en Buiten, dus dat is een beetje gek.

Naast dit toenemende exploitatietekort is er ook nog eens een reeks onzekerheden over hoe het gebouw zich gaat gedragen: klimaatbeheersing, licht, akoestiek, personeel in de open ruimtes, mogelijk hogere kosten voor energie en schoonmaak. Niet zaken waar nu al wat aan te veranderen is en we snappen ook dat het tot op een zekere hoogte koffiedik kijken blijft, maar het veroorzaakt bij ons toch wel de zorg dat een jaar na opening de exploitatietekorten helemaal de pan uit rijzen.

En dan lopen we ook nog eens tegen de problemen aan die te maken hebben met het feit dat het gebouw is ontworpen en gebouwd voordat de invulling werd gevonden: dat bezoekersstromen lastig te geleiden zijn en het gebouw van binnen niet goed af te sluiten is. De aanbeveling vanuit het rapport om op korte termijn na de opening, een half jaar, de ruime openingstijden te evalueren is dan ook iets waar wij ons bij aansluiten.

In het rapport lees ik dat aan de gemeente wordt geadviseerd om de extra subsidie niet op voorhand structureel toe te zeggen, maar vanaf 2019 de situatie per jaar te bekijken. In het raadsvoorstel wordt dit nu echter toch gedaan, vanaf 2020 structureel toegezegd, of lees ik dit verkeerd? Graag een reactie. Dankuwel.

Interessant voor jou

Woordvoering Commissie Ruimte & Wonen, 6 juli 2018

Lees verder

Woordvoering Commissie Werk & Inkomen, 13 juni 2018

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer