Woord­voering Commissie Ruimte & Wonen, 6 juli 2018


6 juni 2018

B1 Toekomst A-Kwartier en leegstandsverordening gemeente Groningen 2018 (raadsvoorstel 18-5-2018)

Dankuwel voorzitter, en dank aan alle mensen die hebben bijgedragen aan het Berichtenboek, wat al deze plannen toch wat meer kleur geeft. Het nieuwe A-Kwartier begint vorm te krijgen, en het is goed om te zien dat naast de geveltuintjes de vergroening ook vorm krijgt met een grote haag bij het Harmoniegebouw. Het is jammer dat er niet meer nieuwe bomen worden geplant, wat de heer Banach al aandroeg. In deze nauwe straatjes van de binnenstad zijn ze natuurlijk lastig in te passen, maar zijn hier echt niet meer mogelijkheden? Ook zien wij nog veel kansen voor groene daken en de in het stuk genoemde gevelbeplanting, oftewel vertical gardens, en hopen we dat veel bewoners deze kans zullen aanpakken.

De leegstandsverordening kan de Partij voor de Dieren steunen, evenals de plannen voor de herinrichting van de straatoppervlaktes. Dat plannen worden ontworpen en nader uitgewerkt worden in samenwerking met de werkgroep en buurtbewoners is de juiste gang van zaken. Dankuwel.

Wethouder: Het is zeer lastig om hier extra bomen in te plannen. We hebben er één kunnen toevoegen. Voor de rest focussen we inderdaad op groene daken en geveltuinen.

B2 Actieplan Sociale huur (collegebrief 26-4-2018)

Dankuwel voorzitter. Als stad hebben we een flinke toename van sociale huurwoningen nodig, en de Partij voor de Dieren kan dit actieplan dan ook steunen. Toch is het grappig dat we net over een leegstandsverordening hebben gesproken, en in dit actieplan de oplossingen vooral zoeken in nieuwbouw, en verdichting bij herstructurering. Niet naar bijvoorbeeld het herbestemmen en verbouwen van langdurig leegstaande bedrijfspanden. Kan het college toelichten of ook naar deze mogelijkheid is gekeken?

Ook willen we dit moment graag aangrijpen om nog eens te benadrukken dat het heel wenselijk zou zijn als een groot gedeelte van deze sociale nieuwbouw nul op de meter heeft, zowel voor de inwoners als energietransitie. Tot slot zetten wij met de SP ook vraagtekens bij de sloop van 550 woningen. Dankuwel.

Wethouder: Soms is sloop echt nodig als nieuwbouw minder kost dan verbouwen en ook makkelijker energieneutraal te maken is.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer