Woord­voering Commissie Onderwijs & Welzijn, 20 juni 2018


20 juni 2018

B1. Initiatiefvoorstel SP: Onze Thuiszorg van Concurrentie naar Samenwerking

Dankuwel voorzitter, en dank aan de SP voor dit initiatiefvoorstel. Bij dit bespreekpunt spreek ik uit eigen ervaring. Ik heb tot vorig jaar als huishoudelijke hulp in de thuiszorg gewerkt, in totaal vier jaar lang, zowel hier in Groningen als in Oldambt, en ik kan dan ook zeggen dat de situatie die de SP in dit initiatiefvoorstel schetst volledig klopt.

De huishoudelijke hulp is compleet uitgehold. Voor enorme woonoppervlaktes krijg je slechts enkele uren per week om alles voor elkaar te krijgen. Ga er maar eens aan staan, in 2.5 uur een woning van twee verdiepingen af te stoffen, te stofzuigen, te dweilen, het toilet en de badkamer te soppen en de keuken schoon te maken. Om van andere klusjes, zoals het zemen van de ramen, het doen van de was en incidenteel een boodschap, het schoonmaken van een balkon of het verwisselen van het beddengoed nog maar niet te spreken. De werkdruk is enorm hoog en het werk is fysiek zwaar. Het is gewoon niet te bewerkstelligen om in die enorm beperkte tijd ervoor te zorgen dat de ouderen en mensen met een handicap in een daadwerkelijk schoon thuis leven.

Daarnaast heb je als thuiszorgmedewerker ook een cruciale sociale functie. Zeker bij ouderen die leven in eenzaamheid zijn die paar uurtjes contact per week echt hard nodig, en is even lekker kletsen bij een bakje koffie minstens net zo belangrijk als de schoonmaaktaken zelf. Het probleem is dat er met de huidige bedrijfsvoering eigenlijk geen tijd meer voor is, en dat het opbouwen van een vaste band met een vaste hulp niet altijd meer kan. Cliënten bij wie ik thuis kwam verzuchtten dat ze geen fijne vaste kracht meer hadden, steeds iemand anders alles moesten uitleggen, en dat ze alweer voor een vreemde de deur moesten opendoen. In de praktijk betekende dit alles bij elkaar dat je vaak een kwartier of een half uur langer blijft doorwerken, omdat je mensen natuurlijk niet in het vuil laat zitten. En dat alles voor nog geen tien euro bruto per uur.

Alhoewel dit betoog gebaseerd is op mijn persoonlijke ervaringen, sta ik hierin absoluut niet alleen. Van al mijn ex-collega’s hoor ik hetzelfde, van de cliënten ook: het is een breed probleem in onze samenleving. Het huidige systeem is volgens de Partij voor de Dieren aan verandering toe: geen marktwerking in de zorg. Wat hier technisch mogelijk is en wat wenselijk is, dat weten wij ook niet, maar laat daar nou net dit fantastische initiatiefvoorstel voor liggen. Om hier onderzoek naar te doen, en om te kijken wat er precies kan. Wij zullen dan ook zeker hiermee instemmen. Dankuwel.

Wethouder: Slecht plan, wij komen met een alternatief. SP: Dat is geen daadwerkelijk alternatief, wij gaan ons initiatiefvoorstel in samenwerking met andere fracties aanpassen en komen na de zomer terug.


B2. Inkoopprocedure Hulp bij het Huishouden

Dankuwel voorzitter. Voor de korte termijn zal de huishoudelijke hulp wel door moeten gaan, en een open-house continuering van een jaar lijkt de Partij voor de Dieren dan een goede stap, en beter dan aanbesteden. Wij zijn benieuwd wat de verdere ontwikkelingen zullen zijn wat betreft het WMO-abonnementstarief.

B3. Financiering Bed-Bad-Broodvoorziening

Dankuwel voorzitter. De aanpak van het Rijk laat wel erg lang op zich wachten, maar wat betreft de Partij voor de Dieren is ons standpunt onveranderd. Wij zijn blij met en trots op de Groningse aanpak en onze bed-bad-broodvoorziening, en kunnen deze verlenging van de financiering dan ook absoluut steunen. Wij wachten het nieuws van 5 juli af. Dankuwel.

B4. Plan van Scholen 2019-2022

Dankuwel voorzitter. Wij kunnen dit plan steunen en hebben geen verdere vragen.

B5. Personen met Verward Gedrag

Dankuwel voorzitter, en dank ook aan de inspreker. Het is goed om te lezen dat de pilot met vroegsignalering zo goed is ontvangen dat deze werkwijze nu structureel wordt. De inzet op deze preventieve kant lijkt de Partij voor de Dieren ook noodzakelijk. Ook de verschuiving van de nadruk van veiligheid naar zorg is een goede. Wel zouden wij graag van de wethouder horen waarom het college geen meerwaarde ziet in een duidelijk meldpunt, dat door het landelijke Schakelteam werd voorgesteld. Dankuwel.

Wethouder: Wij zijn al toe aan die laatste slagen, dat meldpunt is voor gemeenten die in de kinderschoenen staan wat betreft de aanpak van dit probleem.