Woord­voering Commissie Financiën & Veiligheid, 4 april 2018


4 april 2018

B1 Evaluatie Casinobrand (collegebrief 8 maart 2018)

Dank voorzitter, en dank aan alle instanties voor de evaluatie en in het bijzonder de brandweer die door goed optreden bij deze verschrikkelijke brand erger heeft weten te voorkomen. De evaluatie is ook huiveringwekkend als je leest dat in een tamelijk nieuw pand waar de brandmelders, brandveiligheid goed getest is, brandcompartimenten aanwezig zijn, je slechts zeven minuten hebt om het pand veilig te verlaten. Daar schrik je van.

Uit de evaluatie blijkt dat het vooral is blijven steken op de communicatie en nazorg toen de brand onder controle was. Het meest opmerkelijke is de plotselinge aanwezigheid van asbest in dit tamelijk nieuwe gebouw toen de bluswerkzaamheden nog in volle gang waren. Door optreden van de gemeentesecretaris en middels een inventarisatie van het Holland Casino zelf, bleek tijdens de bluswerkzaamheden dat toch asbest in het gebouw aanwezig was. Nu valt het optreden van de gemeentesecretaris in deze zeer te prijzen, maar roept dit wel de vraag op of dit de taak van de gemeentesecretaris is. Aanwezigheid van asbest hoort toch binnen de protocollen opgenomen te zijn? Wij vragen ons dan ook af of voldoende zicht is bij calamiteiten als deze of er asbest gevaar aanwezig is? Weten we wel waar asbest zit? Waarom was deze informatie niet tijdig inzichtelijk? En welke maatregelen worden nu genomen dit voor de toekomst beter op te pakken zodat veiligheid van omwonenden en hulpverleners niet in het geding is?

Mogelijk heeft de plotselinge aanwezigheid van asbest ook mede geleid tot verwarring in de communicatie. Daarnaast zijn andere goede aanbevelingen gedaan die onze aandacht vragen:

Zo was er geen goede basisadministratie van studenten. De basisadministratie vertoont lacunes. Graag zien we dat middels goede voorlichting op Hanze en Universiteit, en via voorlichting via verhuurders van panden, we erop aandringen dat de registratie op orde is. Hoe wordt dit opgepakt?

Daarbij is het belangrijk dat de communicatie ook in andere talen dan het alleen in het Nederlands te verstrekken. Bijvoorbeeld ook in het Engels.

Tijdige openstelling van het Publieks Informatie Nummer. Twee uur na het instellen van GRIP2 was de PIN pas opengesteld. Had dit niet direct standaard bij het moment van opschalen naar GRIP1 moeten gebeuren of beter nog, zodra een calamiteit een groot effect heeft op de directe omgeving? Huizen moesten immers drie uur na het ontstaan van de brand ontruimd worden vanwege hevige rookontwikkeling. Op dat moment ontstaat er direct een informatiebehoefte. Wij horen graag van de burgemeester hoe dit in de toekomst beter kan.

Dan tot slot waren veel antwoorden op vragen niet voorhanden. Zoals vragen over het wel of niet kunnen terugkeren naar huis en wie hotelovernachtingen vergoedt.

Het een kan verklaard worden door de aanwezigheid van asbest en de onduidelijkheid van gevaar op dat moment. Maar een hoop andere vragen hadden in een calamiteitenplan kunnen worden voorbereid. Zoals waar vangen we mensen op, waar gaat de rekening van de direct gemaakte kosten heen? Nu wordt mede de vakantieperiode als oorzaak genoemd dat veel ambtenaren niet beschikbaar waren. Wij zouden graag zien dat opvang en informatievoorziening beter in een calamiteitenplan uitgewerkt gaat worden.

Tot zover, dank.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer