Woord­voering Commissie Werk & Inkomen, 11 april 2018


11 april 2018

B1 Bijzondere bijstand voor medische kosten (collegebrief 15-3-2018)

Het lijkt erop dat met deze regeling het gene wat Menzis vergoedt leidend begint te worden. Dat moeten we niet willen. Ziektekosten is maatwerk en hulp in de zoektocht naar een passende zorgverzekering via het WIJ team kunnen wij waarderen, maar kan het college die zorg wegnemen dat Menzis daar geen leidende positie in heeft?

Daarnaast merkt de cliëntenraad op dat de aanpak van WIJ teams van elkaar nogal kunnen verschillen en dat er bezorgdheid is over de waarborging van privacy. Kan het college hier iets over zeggen? Zijn deze zorgen terecht. Is de privacy op orde?

B2 Plan 'Extra Inzet Scholing Participatie 2018' (collegebrief 23-3-2018)
Wij vinden de besteding van deze gelden zoals dar nu is gedaan goed. Maar Student en Stad hebben hier een punt, dit geld is bestemd voor studenten met een beperking. Daarom willen we dat het college graag in gaat op de vragen van S&S. Klopt het dat er maar 100.000 euro benodigd is voor dit doel, is er niet onderzoek nodig of we de doelgroep voldoende in het oog hebben. Want volgens de LSV zitten hebben met een beperking veel extra financiële kosten, en roepen gemeenten op hier hulp te bieden.

B3 Bespreekpunten bij Vragen en antwoorden Wet Taaleis (VVD)

Wij denken dat het college heel helder is in de beantwoording van de vierde gestelde vraag. ‘Is het college daarnaast bereid om de doelgroep te verbreden naar iedere bijstandsgerechtigde die de Nederlandse taal niet voldoende beheerst? Zo nee, waarom niet?’

Het niveau van de taaleis die de wet stelt is onvoldoende om werk te vinden. De wettaaleis is bureaucratisch daarnaast is de wet taaleis kostbaar en heeft het rijk onvoldoende middelen gegeven deze voor alle bijstandsgerechtigden uit te voeren. Dat houdt in dat je op een andere wijze het doel moet verwezenlijken taalachterstanden weg te werken. En dat kan op velerlei manieren.

Op de eerste vraag gesteld door de VVD willen we opmerken dat het ons juist lijkt dat de gemeente een eigen invulling geeft aan de uitvoering van deze wet. Het uitvoeren in strikte zin van deze wet is voor ons geen doel op zich, het kijken naar voorbeelden van andere gemeenten heeft dan ook geen meerwaarde. Voorop staat dat communicatie met de doelgroep gerealiseerd wordt en aan de hand daarvan op maat wordt gekeken hoe taalvaardigheid verbeterd kan worden.

Wij vinden het inzetten van vrijwilligers een zeer goede zaak, maar we hebben ook de indruk dat er nu al vele mogelijkheden zijn om de Nederlandse taal te leren. Door dialoog moet je mensen met een taalachterstand de weg zien te wijzen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer