Woord­voering Commissie Financiën & Veiligheid, 7 maart 2018


7 maart 2018

B1 Wijziging algemene plaatselijke verordening Groningen (apvg) veiligheidsrisicogebied (raadsvoorstel 15 februari 2018)

Dank voorzitter,

Veel is al gezegd door Groen Links en D66, ook wij staan sceptisch ten opzichte van preventief fouilleren. Zoals de heer Schimmel reeds aangaf kan je je afvragen of het middel helpt en daarnaast bestaat altijd het risico op etnisch profileren. Indien dit instrument wordt toegepast dan moet dit een tijdelijk maatregel zijn en moet er een duidelijke noodzaak zijn, dus signalen omtrent geweld en ongeregeldheden. Nu gaat het om een tijdelijk maatregel en zal de officieer van justitie dit instrument alleen inzetten indien daar aanleiding toe is. Door de aanvraag van dit instrument via dit raadsvoorstel te regelen is er een bezwaarmogelijkheid gecreëerd, dit lijkt ons een goede zaak. Daarom mag dit voorstel wat ons betreft conform en willen we graag een evaluatie achteraf indien dit instrument op Koningsdag is ingezet.

B2 Voortgang vorming Vastgoedbedrijf en hoofdlijnen vastgoedbeleid (collegebrief 24 januari 2018)

Groen Links hield een helder verhaal, zeker over het aspect duurzaamheid, en daar willen we ons graag bij aansluiten.

Interessant voor jou

Woordvoering Commissie Onderwijs & Welzijn, 7 maart

Lees verder

Woordvoering Commissie Ruimte & Wonen, 7 maart 2018

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer