Woord­voering Commissie Ruimte & Wonen, 10 januari 2018


10 januari 2018

B1. Meerjarenprogramma Wonen

Het programma ziet er goed uit en in grote lijnen heb ik eigenlijk niet veel aan te merken; Meer sociale huur, jongerenhuisvesting, aandacht voor Tiny Houses en duurzaamheid. Het is een hele opgave, een meerjarenprogamma maken voor wonen.

We vinden het belangrijk dat alle bewoners van onze gemeente beschikbaarheid, betaalbaarheid en veiligheid krijgen qua wonen. Ook zijn wij ervoor bestaande woningbouw aan te pakken en te verduurzamen zodat sloop minder aan de orde is. Het gaat vaak om relatief kleine aanpassingen die naar ons idee beter te realiseren zijn dan maar simpelweg een huis te slopen. We willen dat oude, tochtige woningen aan worden gepakt omdat deze woningen de minst duurzame zijn. Bewoners zijn ook gelukkiger in hun huis wanneer deze goed geïsoleerd zijn en het milieu minder belasten. Bij nieuwbouw zou alleen uitgegaan moeten worden van energieneutrale woningen en aardgasloos en energieneutraal moet de norm zijn.

Door energie-neutraal te bouwen creëer je een bewustwordingsproces en ik kan het niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is, ook met de gaswinning en aardbevingen daarbij in het achterhoofd. Eerder stelden wij ook schriftelijke vragen hier over.

De vraag of noodzaak naar sociale huurwoningen stijgt. Dit is noodzakelijker en urgenter geworden vanwege de demografische prognoses. Zaak is dan ook om de vaart erin te houden bij het verduurzamen van de huurvoorraad in Groningen.

Als je woningen energiezuiniger maakt maak je mensen bewuster, kunnen ze geld uitsparen, zijn ze minder geld kwijt aan vaste lasten en zouden evt de huren naar beneden kunnen waardoor mensen bijv meer geld overhouden voor zaken als duurzamer voedsel, of wat dan ook. Maar nogmaals, voor de rest een duidelijk en goed plan in mijn ogen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer