Woord­voering Commissie Werk & Inkomen, 14 maart 2018


14 maart 2018

B1 Circulaire Economie (Discussiestuk van D66)

Dank voorzitter en D66 voor dit interessante discussiestuk. Het kabinetsplan Nederland circulair in 2050 is een heel ambitieus plan. Wij zijn zeer blij met deze ambities. In 2050 hebben we geen afval meer en gebruiken we alleen nog maar hernieuwbare stoffen. Het is een plan met een brede integrale aanpak waarin veel aan bod komt zoals; het tegengaan van voedselverspilling, duurzame grondstofwinning, bewuste consumenten. Waar we heen moeten is helder, maar hoe komen we daar? D66 doet een voorzet daar op lokaal niveau over na te denken en kaders te stellen.

Hoe bereiken we dit doel? Er gaapt namelijk een heel grote kloof tussen de situatie anno nu en de ambities voor 2050. Per Nederlander produceren we nu vier keer zo veel afval als in 1950. Jaarlijks produceert Nederland zo'n 60 miljoen ton afval. Het afval neemt dus niet af maar toe. Het probleem is niet alleen het produceren van afval, maar ook het verbruik van grondstoffen. Die zaken staan natuurlijk niet los van elkaar. Als iedereen in de wereld dezelfde ecologische voetafdruk zou hebben als de gemiddelde Nederlander, zouden ruim drie aardbollen nog niet voldoende zijn. Reden genoeg om de wijze waarop wij de aarde gebruiken en leeghalen te beperken en afval te gaan gebruiken als grondstof. Daarover zijn we het eens. Circulaire economie dus. Dat vraagt om urgentie, bewustwording, en is het tijd voor concrete actie.

Is het college het met ons eens dat een circulaire economie ook gaat over voedsel weggooien, dus dat het ook gaat over de milieuonvriendelijke manier waarop voedsel wordt geproduceerd? Een grote verspilling van grondstoffen vindt plaats in het maagdarmkanaal van de dieren in de vee-industrie. Bij voedselconversie is het zo dat een rund 20 kilo soja nodig heeft om 1 kilo zwaarder te worden. Dat is een ongelooflijk inefficiënte manier van voedselproductie. De PvdD wil dat een consument, als hij iets anders dan vlees wil eten er voldoende keuzemogelijkheden zijn. Restaurants kunnen laten zien dat andere grondstoffen dan vlees kunnen leiden tot minimaal net zo’n lekkere maaltijd. Als gemeente moeten alle middelen aangrijpen een meer plantaardig consumptiepatroon te stimuleren. Wij roepen daarom graag op, daar samen over na te denken.

Dan als het gaat om verspilling van grondstoffen moeten we ook kijken naar de kledingindustrie, dus naar datgene wat aan kleding verkocht wordt in de stad. Bijna het gehele aanbod van kleding komt uit lagelonenlanden waar de kleding grotendeels niet klimaatvriendelijk geproduceerd wordt. Daarnaast bij iedere verandering van seizoen of in de mode, worden vele honderden kilo’s kleding vernietigd. We hebben eerder een motie ingediend om met kledingwinkels een convenant op te stellen meer duurzame kleding op de markt te brengen. Deze motie heeft het destijds helaas niet gehaald. We denken daarnaast ook dat als we duurzame kleding stimuleren dit werkgelegenheid kan stimuleren. Immers lokaal geproduceerde kleding levert banen op.

Circulaire economie is niet alleen iets voor schoolkinderen of sportclubs, circulaire economie moet doordringen in de haarvaten van de samenleving. Als we zwerfafval kunnen voorkomen, hoeven we het ook niet op te ruimen. We moeten inzetten op afvalpreventie. Het afvalbeleid zou zich moeten richten op alle potentiële vervuilers, op alle consumenten dus, en niet alleen op het handjevol dat zwerfvuil inzamelt. Wij willen dan ook graag invoering van statiegeld in op kleine flesjes en op blikjes en we zijn blij dat we ons als gemeente hebben aangesloten bij de statiegeldalliantie. Tot slot vraagt D66 of we willen meedenken omtrent een initiatiefvoorstel. Dat vinden wij een interessant idee indien we daarin ook de grote vervuilers in meenemers zoals de vleesconsumptie en de kledingbranche meenemen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer