Woord­voering Commissie Werk & Inkomen, 16 mei 2018


16 mei 2018

B1 Burgerparticipatie en zeggenschap bij Stichting WIJ Groningen (collegebrief 19 april 2018)

De medewerker kan dan de rol van aanjager, verbinder, facilitator of adviseur hebben. De Wij team medewerker krijgt steeds meer verantwoordelijkheden op zijn bord. Vraag is of deze taken naast de primaire zorgtaken erbij kunnen.

De WIJ team worden straks gecentraliseerd onder een organisatie ondergebracht. Hoe wordt de medezeggenschap straks centraal geregeld?

B2 Nadere invulling meerkostenregeling 2018 e.v. (collegebrief 28 maart 2018)

We horen het helaas veel om ons heen. Mensen die gebukt gaan onder hun zorgkosten. Mensen die het zeker niet breed hebben en afhankelijk zijn van medicijnen of zorg. De laatste tijd komt ons ook steeds vaker ter ore dat dat mensen nodige zelfs zorg mijden omdat ze er de financiële middelen niet voor hebben. Dat is schrijnend en dit zou toch in een welvarend land en stad als de onze niet mogen voorkomen.

Wij maken ons grote zorgen om deze groep mensen. Na afschaffing van de compensatie eigen risico en Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten blijkt de meerkostenregeling om die reden meer dan nodig. En we zijn blij met het bestaan ervan. Maar de regeling blijkt nog meer nodig dan voorzien want er dreigt overschrijding van het budget. Dus verandering is nodig. De optie van het toevoegen van het criterium van het verbruik van het eigen risico van de zorgverzekering aan de meerkostenregeling genoot de voorkeur. In onze ogen was geen van de opties een goede keuze. Dit omdat niet alle zorgkosten via de zorgverzekeraar gaan en je met enkel het eigen risico (dat ook nog eens elke keer stijgt) niet het goede en volledige beeld krijgt. Nu zijn er wel allerlei fail saves ingebouwd maar we zijn bang dat door de gecompliceerde aanvraag waarbij de aanvrager allerlei bewijzen moet gaan aanleveren, mensen buiten de boot dreigen te vallen.

Wij willen graag dat het college de aanbevelingen van de clientenraad overneemt.

Stel de invoering van het criterium van het verbruik eigen risico van de zorgverzekering als leidend criterium uit aangezien mensen niet tijdig zijn geïnformeerd dat zij bonnen voor zorgkosten uit 2017 hadden moeten bewaren en om extra administratieve lasten te voorkomen.
Handhaaf de criteria om in aanmerking te komen voor de meerkostenregeling 2018, zoals die zijn vastgesteld in 2015. Ontwikkel tijdig maatregelen om de administratieve last voor de inwoners en gemeente daadwerkelijk te verlichten

Graag ook vernemen wij een reactie van het college op de brief van stadadviseert dat zij zich niet gehoord voelen, en ten onrechte zijn aangehaald om fiat aan dit voorstel te geven.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer