Woord­voering: conform­stukken


22 februari 2023

De heer Hekkema (Partij voor de Dieren): Dank, voorzitter. Dank ook aan de wethouder voor de fijne beantwoording op de vraag die ook wij hadden ingediend, samen met in eerste instantie Student en Stad en GroenLinks. Wat ik nog graag van de wethouder zou willen horen - ik snap dat het soms om technische redenen echt moeilijk is om bomen te planten op sommige locaties - of de wethouder dan bijvoorbeeld bereid is om steeds de afweging te maken dat we op die plekken - die vaak te maken hebben, inderdaad, met extreme vormen van hittestress - andere vormen van vergroening gaan plaatsen? Dus dat we het altijd bekijken in zijn geheel en als we dan zien dat daar geen boom past, we dan kijken naar andere maatregelen. Er zijn bijvoorbeeld bomen in potten mogelijk, maar ook vergroening als het gaat om gevels en andere vormen van het inzaaien van lege plekken. Dus om dat afwegingskader wat breder te trekken zonder dat de locatie afvalt, omdat er geen boom past.

Mevrouw Wijnja (wethouder): Ik begrijp op zich waar de heer Hekkema naar vraagt. Er lopen een aantal verschillende programma's door elkaar en die overlappen elkaar soms. Als het gaat over de aanpak van de hittegebieden, dan is daar altijd sprake van een integrale aanpak en dat gaat precies op de manier zoals de heer Hekkema het verwoordt. We kijken daar: hoe heet is het? Moeten we daar een boom planten of andere maatregelen? Er zijn veel andere maatregelen te bedenken die daartegen helpen. Ik weet niet of het per se handig is om in dit kader het breder mee te nemen, maar wat ik me wel zou kunnen voorstellen is, omdat
programma's zijn die deels overlappen, dat we in de voortgangsrapportage meenemen of daar andere maatregelen zijn genomen of dat ze misschien in een ander project vallen. Dat zouden we mee kunnen nemen en dan kan de raad dat in de volle breedte beoordelen de eerstvolgende keer dat we het bespreken. Als dat akkoord is, dan gaan we dat regelen.


Voorzitter: Ik hoorde een toezegging en die wordt naast mij genoteerd. Kunnen we hiermeehet stuk conform naar de raad laten gaan? Dan gaan we dat doen.

Interessant voor jou

Woordvoering: Stationsgebied

Lees verder

Woordvoering raadsvergadering: Strategische agenda stationsgebied raad 8 maart

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer