Woord­voering: Stati­ons­gebied


22 februari 2023

Strategische agenda Stationskwartier 17.00

Eerste deel

Ja dank voorzitter. Helaas moest ik vanochtend het werkbezoek missen vanwege andere verplichtingen, maar ik zal snel een kijkje nemen bij de uitkijktoren die aan de zuidzijde geopend is. Ook wil ik de ambtenaren en het college bedanken voor de heldere beeldvormende sessie van twee weken geleden, en de agendacommissie en griffie voor het organiseren van de bijeenkomst met vertegenwoordigers van buurtverenigingen rondom het station vorige week. Dat waren allebei waardevolle sessies.

Voor deze eerste termijn heb ik verder twee vragen aan het college.

We zijn enthousiast over het toevoegen van 3000 werkplekken op de best met het OV te bereiken locatie van de hele provincie, ons hoofdstation. Is het college met mijn fractie van mening dat we hier vanwege die uitstekende bereikbaarheid dan ook geen parkeerplekken moeten reserveren voor die werkplekken, aangezien het een autoluwe wijk moet worden en parkeerruimte er al schaars zal zijn? Een parkeernorm van 0 dus, voor de bedrijven?

Dan de tweede: de Werkmanbrug is nu vaak al overbelast met alle fietsers en voetgangers. De heer Leemhuis heeft eerder het idee van een tweede brug geopperd, waar ik in principe niet negatief tegenover sta, maar ik ben ook benieuwd naar de mening van het college over het mogelijk verbreden van de huidige Werkmanbrug, aangezien ik in het stuk met de mengpanelen voor de Noordzijde las dat het “wellicht onwenselijk” is, maar blijkbaar dus niet onmogelijk is. Dat was het voor nu.

Wethouder: Ideeen over bruggen en fietsroutes worden nog verder vormgegeven allemaal. Voor het openbaar gebied = geen parkeerplekken op maaiveld, mogelijk wel in parkeergarage ondergronds omdat bezoekers Nieuwe Poort die vrijwel alleen ‘s avonds zouden parkeren. Verbreding Werkmanbrug ligt niet voor de hand want zou ook aanzuigende werking hebben op Folkingestraat en die is al vol.

Tweede deel

Dank voorzitter. Mijn fractie is laaiend enthousiast over deze plannen maar we zitten flink aan de tijd dus ik heb aardig wat geschrapt uit mijn hallelujahverhaal.

Een paar opmerkingen. Wij hopen ook dat er meer dan 20% sociale huur komt en hebben daar best wat voor over. Ook hopen we dat het verkeerskundig onderzoek aantoont dat de knip in de Stationsweg haalbaar is zonder onacceptabele effecten op de Rivierenbuurt.

Daarnaast zijn we positief over de suggesties die de bewonersvereniging heeft gedaan in hun Verbindingsprogramma - zoals terugkeer van de vierdubbele bomenrij op de Hereweg, vergroening van het plein voor de Plus supermarkt en de Barestraat. We gaan er vanuit dat het college serieus naar deze plannen kijkt. Dat de bewoners erg positief waren over hoe ze tot nu toe zijn betrokken stemt in ieder geval optimistisch.

Dan over het zogeheten mengpaneel voor de noordzijde. Onze voorkeur gaat allereerst uit naar vergroening, wat in een steeds heter wordende Stad hard nodig is. Wij sluiten ons daarnaast aan bij het pleidooi van de heren Moerkerk en Leemhuis om het voorterrein ook niet helemaal vol te bouwen. Wij willen waken voor te dichte bebouwing. Het nieuwste gedeelte van het Ebbingekwartier bijvoorbeeld, de Fitterij en de Kolendwarsstraat, heeft meer weg van een gevangeniscomplex dan van een fijne, duurzame nieuwe wijk: gebouwen zo dicht op elkaar, weinig daglicht, geen ruimte voor groen. Dat moeten we wat ons betreft bij het station echt voorkomen, want zoals de heer Dijk al zei - we kunnen het maar 1x goed doen.

Wat betreft de Glaudé panden, we kijken uit naar het voorstel dat we daar in Q3 tegemoet van kunnen zien. Omwonenden zeiden daar vorige week iets zinnigs over: de gevels zijn het meest waardevolle van die panden. Wordt in de inventarisatie ook de optie meegenomen om net als bij bijvoorbeeld het Harmoniegebouw enkel de façade te behouden, in plaats van de gehele gebouwen te renoveren?

Interessant voor jou

Woordvoering Verordening commissie Ruimtelijke kwaliteit

Lees verder

Woordvoering: conformstukken

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer